Üretim ortamında 5 adet makinamız olduğu ve toplamda 6 adet yapılacak işlemin olduğunu varsayalım. Her makinada bu işlerin yapılma süreleri birbirinden farklı olacaktır. Ya da bazı makinalarda bazı işlemler yapılamayacaktır.

Süreleri dakika cinsinden ifade edecek olursak aşağıdaki tabloyu şu şekilde yorumlayabiliriz;

1.makinada 1.işlem 40 dakikada yapılıyorken 2.işlem 20 dakikada yapılıyor. Ya da 1.makinada 6.işlem olarak tanımlanan işlem yapılamazken 3. makinada bu işlem 20 dakikada yapılabilmektedir.

Makinalarda işlemlerin gerçekleşme,bitiş ve başlangıç sürelerini Gantt Şemasında görmek istersek yukarıda yer alan verileri seçeriz ve Ekle‘den çubuk grafik ekleriz. Burada grafik türünü makinaların satırlara denk geleceği 2-B çubuk grafiğini seçmemiz gerekmektedir.

Gantt Şemamız bu şekilde de doğrudur ancak eksenlerde yer alan rakamları değiştirerek okunması daha pratik bir şema da elde edebiliriz. Bunun için eksende yer alan rakamların(0,50,100…) üzerinde sağ tıklayıp Ekseni Biçimlendir seçeneğini seçmemiz gerekmektedir.

Burada birincil yazan kısımda eksendeki rakamların kaçar kaçar artmasını istiyorsak o rakamı gireriz. İstenirse grafikteki sınırlarımız olan 0 ve 300 değerleri de değiştirilebilir.

Kaynak

EXCEL’DE MAKİNA ÇİZELGELEME