Merhaba

Bugün excelde basit bir atama problemini çözücü ile nasıl çözebiliriz ona bakacağız.

Örneğimizde

4 müşteriye  hizmet 4 farklı kişi tarafından yapılmıştır . Müşterilerimiz bu 4 kişiyi 1 – 10 arası ölçekle hizmet kalitesini değerlendirip değerlendirme sonucuna göre ekipler oluşturulacaktır . Sizce ekip nasıl olmalıdır ?

 

Satır ve sütundaki toplam değerleri yazdıralım .

Maliyet hesabını yapmak için herhangi bir hücreye topla çarpım formülünü kullanarak ilk önce ilk tabloyu daha sonra kopyaladığımız tabloyu seçiyoruz .

Daha sonra kopyaladığımız tablodaki verileri silelim . Toplam değerleri ve maliyet sıfır olmuş olmalı . Veri sekmesinden çözücüyü seçiyoruz .

– Hedef ayarla kısmına topla çarpım formülünü uyguladığımız hücreyi seçiyoruz .

-Oluşturacağımız takımda en yüksek puanı alanlardan oluşturmak istediğimiz için en büyük seçeneğini işaretliyoruz . Eğer bize soruda maliyet sorulursa bu kısımda en küçüğü işaretlemek daha doğru olacaktır .

-Değişken hücre kısmına verileri sildiğimiz tablodaki hücreleri seçiyoruz .

-Kısıtlamalara ise üç tane kısıt ekliyoruz .

–Birincisi toplam k değerlerini yazdırdığımız hücreleri seçip 1 ’ e eşitliyoruz .

–İkincisi toplam m değerlerini yazdırdığımız hücreleri seçip 1 ’ e eşitliyoruz .

–Sonuncusu ise verileri olmayan tablo aralığını seçip ikili düzen şeklinde ekliyoruz .

Açılan sayfada çöze tıklıyoruz .

Yeni bir pencere açılacak değişim yapmadan tamamı seçtiğimizde problemimiz çözülmüş oldu .

1 yazan hücreler atama yapılan ; 0 ise atama yapılmayan hücrelerdir . “ 28 ” değeri atama bu şekilde yapıldığında atama yapılan hücrelerdeki değerlerin toplamıdır . Bizim örneğimizde oluşturulacak takımdaki en yüksek puanı belirtir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere .

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz