ERG Teorisi

Merhaba..

Bu yazımda Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisi teorisinden uyarlanmış ERG Motivasyon teorisinden bahsedeceğim.

Öncelikle Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisi teorisine bakalım;

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 5 ana kategoriye ayrılmaktadır:

1) Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna benzer temel yaşamsal ihtiyaçlar

2) Güvenlik İhtiyacı: Dış faktörlerden kaynaklı tehlikelerden korunma

3) Sosyal İhtiyaçlar: Aidiyet, sevgi, kabul görme, sosyal yaşam vb.

4) Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı: Statü, başarı, itibar, tanınma

5) Kendini Gerçekleştirme: Gelişim, bir işi başarıyla tamamlama, yaratıcılık

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini Clayton Alderfer onu kendi terimleriyle yeniden tanımladı ve onun yerine ERG motivasyon teorisi dedi. Böylece Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini, daha basit ve daha geniş ihtiyaç gruplarına yeniden kategorize etti.

Bu kategoriler;

  • Existence (E) – Varoluş ihtiyaçları
  • Relatedness (R) – İlişki Kurma Gereksinimi
  • Growth (G) – Gelişme Gereksinimi

ERG’de bu kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

(E) Varoluş ihtiyaçları 

Maslow’un varoluş ihtiyaçlarını oluşturması için Alderfer tarafından “fizyolojik ihtiyaçlar” ve “güvenlik ihtiyaçları”na karşılık gelir.

Bu grup, insan vücudunun düzgün çalışmadığı ve nihayetinde çöküşünün gerçekleşeceği temel fiziksel ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.

Bir çalışan, yiyecek, barınak, giyim, uyku vb. gibi fizyolojik ihtiyaçları yerine getirilmedikçe çalışmaya motive olmayacaktır. Burada emniyet hem fiziksel hem de ekonomik açıdan ilgilidir. Herhangi bir çalışan, ancak sağlık, mali ve diğer kişisel güvenlik sağlandığında çalışmaya devam etme konusunda motive olur.

(R) İlişki Kurma Gereksinimi 

Maslow’un İhtiyaç Hiyerarşisinde “aidiyet” olarak sınıflandırılan sevgi, dostluk ve diğer kişiler arası ilişkinin ihtiyacı bu gruba dahil edilir.

Tüm insanların iyi ilişkileri olması gereklidir. Bu nedenle, üstlerine, meslektaşlarına veya astlarına iyi bir ilişki kurabilecek iyi bir çalışma ortamı arar. Düşmanca işverenlerden veya iş arkadaşlarından oluşan bu tür iş yeri, uzun vadede işten çıkarma oranını artırabilir ayrıca şikayet ve çatışmalara da katkıda bulunur.

(G) Gelişme Gereksinimi 

Maslow’un “saygı” ve “kendi kendini gerçekleştirme” olarak sınıflandırılan ilerleme ve gelişme isteği, Alderfer tarafından bu gruba yerleştirildi.

Bir çalışan, çabalarının sonuçlarını gördükçe motive olmuş hisseder. Sonuçlar başarı duygusu, saygı görme, hedeflerini gerçekleştirme, bilgi artışı vs. olabilir. Bu faktörlerin yokluğunda bir çalışan işinde mutlu olamaz.

Sonuç olarak; 

  • İhtiyaçların önceliği kişiden kişiye farklılık gösterir. Bununla birlikte, Alderfer bu ihtiyaçları genel olarak sınıflandırmaktadır.
  • Ona göre varoluş ihtiyaçları en somut olanı, bunu da ardarda ilişki kurma gereksinimi ve gelişme gereksinimi izliyor.
  • Bu ihtiyaçların önceliği kişiden kişiye farklı olsa da, Alberger’ın ERG teorisi, kategorilerin somutluğu açısından önemlidir. Varoluş ihtiyaçları en somut ve en kolay doğrulama yöntemidir. İlişki gereksinimleri, iki veya daha fazla insan arasındaki ilişkiye bağlı olduğundan varoluş ihtiyaçlarına göre daha az somuttur. Son olarak, gelişme gereksinimi, spesifik hedeflerinin her bir kişinin benzersizliğine bağlı olması açısından en az somuttur.
  • Maslow’un ihtiyaç hiyerarşi teorisi, ihtiyaçların belirli ve düzgün bir hiyerarşiyi takip ettiğini varsaydığından ve düşük seviyeli bir gereksinim karşılanmadığı sürece, üst düzey bir ihtiyaca devam edemez; ERG’nin gereklilikleri, bir hiyerarşi olarak algılamak yerine, bir aralık / çeşitlilik olarak algıladığı için motivasyon teorisi çok daha esnektir. 
  • ERG teorisi, insanlar arasındaki bireysel farklılıklar olduğundan dolayı daha tutarlıdır

Soru ve görüşleriniz için edemirel@industryolog.com mail adresimden yazabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, esen kalın..