Endüstri 4.0 yazı dizimizde sizler için; alternatif enerji nedir? Alternatif enerji ile ihtiyaç duyulan meslek alanları nelerdir? Sorularını temel alan bir çalışma ortaya koymaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı ve bilgi dolu bir yazı olur, keyifli okumalar 🙂

Enerji var olan dünyamızda yaşamımızın her alanında mevcut ve hayatımızı sürdürebilmemiz için şarttır. Dünya üzerindeki enerji kaynakları, klasik ve alternatif kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Birincil enerji kaynaklarından kullanım oranları; %33,1 petrol, %30,3 kömür, %23,7 doğal gazdır. Yüksek kullanım oranına rağmen kaynakların sınırlı olması (fosil yakıtlar), çevreye olumsuz etkileri (fosil yakıtlar, nükleer enerji, hidrolik) nedeniyle sürekli daha güvenli, yenilenebilir, kaynak tüketmeyen, çevre ve canlı yaşamı olumsuz etkilemeyecek enerji kaynaklarından yararlanma zorunluluğu ve isteği doğmuştur. Bu klasik enerji kaynakları dışındaki kaynaklar alternatif enerji kaynakları olarak adlandırılır. Alternatif enerji kaynaklarının bu kadar önemli olmasının temelinde doğada sürekli var olan faktörlere dayalı olmaları ve yenilenebilir özelliğe sahip olmaları yatar.

Alternatif enerji kaynakları; Güneş, rüzgar, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Kısaca bahsedecek olursam;

  • Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, fosil ve hidrolik enerjinin de asıl kaynağı olan ve dünyamızı ısıtan başlıca alternatif enerji kaynağıdır. Güneş enerjisini doğrudan kullanma yöntemleri olduğu gibi çeşitli teknolojiler yardımı ile de kullanımımız mevcuttur. Örneğin, güneşten elektrik üretmek için solar panellere ihtiyaç duyuluyor. Güneş enerji sistemleri hala pahalı durumda ve bu da bedava olan bu enerjisi kullanmada bize sınırlar koymaktadır. Fakat güneş enerjisinden en çok faydalanılan yöntemlerin başında binalara kurulan bu sistemler gelmektedir.

  • Rüzgar Enerjisi

Son yıllarda en hızlı gelişen alternatif enerji kaynağı rüzgar enerjisi olmuştur. Rüzgar enerjisinin en üstün yanı rüzgarın bedava ve temiz olmasıdır. Bu nedenle de çevreye herhangi bir olumsuz etkisi olmamaktadır. Rüzgar santrallerinin işletme maliyeti çok düşük, dışa bağımlılık azdır. En olumsuz yanları ise halen yapım maliyetlerinin yüksek olması ve birim kapasitenin düşük olmasıdır. Rüzgar güllerinin hareketi ile elektrik türbinlerinin çalıştırılmasıyla elektrik enerjisi oluşur. Rüzgarlı alanlarda kurulacak bu santrallerin güvenilirliği, verimliliği; kurulan alan, rüzgar hızı veya süresi gibi durumlar ile ilgilidir.

  • Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerjinin kaynağı, yer altından çıkan sıcak su kaynaklarıdır. Yer kırıklarından yer yüzüne çıkan yüksek sıcaklıklardaki sulardan çeşitli biçimlerde yararlanılmaktadır. Jeotermal kaynaklardaki sular, normal sıcaklıklarda olabileceği gibi, kaynama sıcaklıklarında hatta buhar olarak da çıkabilmektedirler. Genel olarak turizm amaçlı kaplıca olarak kullanılan bu kaynaklardan türbinler aracılığıyla elektrik üretimi yapılır. Ayrıca bu kaynaklardan çıkan sular, doğrudan ısınma amaçlı da kullanılmaktadır. Kuzey ülkelerinde, jeotermal kaynakların yakınlarında seralar yapılmakta ve çeşitli bitkiler yetiştirilmektedir.

Alternatif Enerji kaynaklarının ortaya çıkarılması, kullanılması veya aktarılması gibi durumlar için Endüstri 4.0 ile birlikte yeni bir dönem başladı denilebilir. Bu alanda çalışacak iş gücü ihtiyacı, yeni teknolojilerin kullanımı, yeni kaynakların aranması gibi durumlar için araştırmalar hızla artmaktadır. Bu araştırmalardan derlediklerimi kısaca sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

“Yeşil Yakalı” kavramı ile daha önce karşılaşmadıysanız artık daha çok karşılaşacaksınız diyebiliriz. Beyaz, mavi yaka derken “yeşil yakalı” yeni meslek gurupları ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalarına bağlı olarak daha ilgi çekeceği düşünülen çevreci meslek ihtiyaçlarının gün geçtikçe arttığı ileri sürülmektedir. İnsan kaynakları uzmanlarına göre, Türkiye’de daha çok organik tarım, güneş ve rüzgar enerjisi alanında yoğunlaşma oluyor. Günümüzde, yetişmiş eleman sayısı kısıtlı olduğu, istihdam açığının bulunduğu ve eğitim veren çok fazla kurum olmaması dolasıyla, bu alanda çalışanların ücretleri diğer iş kollarına göre yüksek. Araştırmalara göre Türkiye’de 50 bin yeşil yakalı çalışıyor ve bu rakamın yakın gelecekte iki katına çıkması öngörülüyor.

Ülkemiz, rüzgar ve güneş enerjisi bakımından oldukça avantajlı bir bölgede bulunduğundan özellikle; rüzgar enerjisi ve yenilenebilir enerji uzmanlığı gibi bir çok bölüm gelişmeye başlamıştır. Endüstri 4.0 ile birlikte günümüz rekabet ve tüketim koşulları baz alındığında önemi gittikçe artan alternatif enerji kaynakları temelli ihtiyacın arttığı bazı meslekler aşağıdaki gibidir.

* Rüzgar enerjisi uzmanı: Rüzgar enerjisi bakımından önemli bir konumda bulunan ülkemizde son yıllarda pek çok firma rüzgar türbini yapıyor. Firmalardan gelen talebin gittikçe arttığı bu alanda eğitim veren kurum Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi.

* Yenilenebilir enerji mühendisliği: Ülkemizde İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü tarafından verilen eğitimle Enerji Mühendisi yetiştiriliyor. Eğitim veren başka bir bölüm de Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü.
* Yenilenebilir enerji uzmanlığı: Enerji kaynaklarının azaldığı son yıllarda, yenilenebilir enerji üretimine yönelmeye başladı. Yenilenebilir enerji alanında kendini geliştiren mühendislere bu alanda oldukça iyi kariyer fırsatları bulunuyor.
* Yeşil insan kaynakları yönetmenliği: Şirket çalışanları arasında çevreye karşı olan duyarlılığı artırma amacı olan birim, aynı zamanda şirket kaynaklarının da tasarruflu kullanılması konusunda bilinç oluşturma görevini üstleniyor.

*Yeşil Pazarlama Danışmanı: Bu kişilerin görevi şirketlerin, çevre politikaları ve çevre ile ilgili sosyal sorumluluk planlarını yürütmek ve duyurmak; şirketin, müşterilerinin katkısıyla daha yeşil ve temiz bir dünyaya katkıda bulunmasını sağlayarak şirketin çevre duyarlılığını artırmak ve bunu şirketin pazarlama politikasının merkezine yerleştirmek. Pazarlama, işletme, endüstri veya çevre mühendisliği vs. bölümlerden mezun, kendini pazarlama odaklı geliştirmiş kişiler yeşil pazarlama danışmanı olabilirler.
* Enerji hukuku uzmanlığı: Enerji kaynakları alanında çalışmalar yapan şirketlerde, bu sürecin hukuki mevzuata uygun olup olmadığını yönetecek alanında uzman kişilere ihtiyacı var.

Doğal kaynaklar
* Organik tarım mühendisliği:
 Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de organik ürünler oldukça fazla ilgi görmeye devam ediyor. Bu talebe paralel olarak organik ürün yetiştiriciliği de son dönemde çok gelişti. Bu alanda eğitim veren bir üniversite olmamasına rağmen ziraat mühendisleri kendilerini bu alanda geliştirirlerse önemli bir iş imkanına kavuşabilirler.
* Doğal yaşam koçu: Uzun yıllar doğadan uzak kalan insanlar bugünlerde yeniden doğaya yönelmeye başladı. Ziraat veya çevre mühendislerinin doğal yaşam koçluğunda doğal hayatın faydaları yeniden keşfedilebilir.
* Ekolojik tatil uzmanı: Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan ülkemizde, tatil tercihlerini farklı doğal kaynakların bulunduğu yerlere kaydıranlar için ekolojik tatil uzmanları, bu alanın aranan uzmanlarından olmaya aday.

 

KAYNAK

http://www.yeniasir.com.tr/insankaynaklari/2010/04/18/cevreci_mesleklerin_yildizi_parlayacak

http://www.kigem.com/artik-bu-meslekler-daha-favori.html

http://yumurtaliekmek.com/enerji-nedir-alternatif-enerji-kaynaklari-nelerdir/

http://www.asaskan.net/2010/07/alternatif-enerji-kaynaklari-nelerdir.html