Zaman diğer kaynaklara benzemez. Satın alınamaz, satılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, ödünç alınamaz, depolanamaz, değiştirilemez. Bu yüzden tasarruf etmemiz gereken şeylerin başında zaman gelir. Zamandan tasarruf etmek için yapmamız gereken yegane  şey ise zaman yönetimidir.

Zaman yönetimi hakkında çok sayıda teori vardır. Bunlardan en ünü olanlarından biri Eisenhower metodudur. Eski Amerikan başkanlarından Dwight Eisenhower’a göre, çok acil verilmesi gereken kararlar; çok nadir olarak, büyük öneme sahip olmaktadırlar. Eisenhower zaman yönetimi konusunda ustalaşmış bir kişidir. Gerektiğinde ve zamanında bitirilmesi gereken bütün işleri bitirme yeteneğine sahiptir. Eisenhower metodu, neyin önemli ve neyin acil olduğunu ayırt etmemizi sağlayan bir yöntemdir. Eisenhower’a göre acil olduğunu sandığımız birçok iş aslında önemsizdir.

Masamıza yeni bir iş geldiği zaman, bu işi Eisenhower metoduna göre ilgili alana konumlandırıp, sonrasında nasıl ilerleyeceğimize karar verebiliriz. Bizler genellikle, hem acele hem de önemli olan işlere odaklanırız ve bir an önce bunların bitirilmesi konusunda çaba sarf ederiz. Fakat şöyle bir durum oluştuğunda nasıl hareket etmeliyiz? Önemli ama, acil olmayan bir iş var; ancak bununla ne zaman ilgilenmeliyim? Önemli işleri, acil yapılması gereken bir iş haline gelmeden, hangi zaman diliminde ele almalıyım? İşte bu soruların cevabı, stratejik ve uzun zamanlı karar almamızda yatmaktadır.

Şimdi yöntemin nasıl uygulandığından bahsedelim. Bu yöntemin temeli, yapılması gereken şeyleri önem ve aciliyet doğrultusunda dörde ayırarak yukarıdaki matrise uyarlayarak ne zaman yapılacağına karar vermekte yatar. Eisenhower’a göre; “Önemli olan nadiren acildir ve acil olan nadiren önemlidir.” Yani, genel eğilimimiz acil olan işleri öne almaktır, ancak bir çok acil olan şey pek de önemli olmayabilir. Çoğu zaman da önemli olan bir çok iş aslında o kadar da acil değildir. Bu nedenle, işlerin yapılması sıralamasında neyin önemli ve acil olduğunu belirleyerek onlara öncelik vermek ve hemen yapmak veya yapılmasını sağlamaktır. Ondan sonra öncelik ise, önemli fakat acil olmayan işlerin ne zaman yapılması gerektiğini planlamaktır.

Eisenhower Metodunun en zorlayıcı noktası önemli ve acil ayırımı yapabilmektir. Önemli görevler, grubun vizyonuna, vazifenin gerektiği şekilde yapılmasına, stratejiye ve yüksek öncelikli hedeflerin ulaşımına katkı sağlarlar. Acil görevler ise üzerinde zaman baskısı olan, zamana bağlı olarak tamamlanması gereken görevlerdir.

Birçok kişi için Eisenhower metodunun, karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyen yararlı bir araç olduğu keşfedildi. Ancak bu, metodun herkese uygun olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin, acil ancak önemli olmayan görevleri devredeceğiniz bir kişi etrafınızda yoksa, matrisin bir çeyreği sizin için kullanılamaz hale gelir. Yine de çoğu karar verme araçları gibi, ihtiyaçlarınızı ne ölçüde karşılayıp karşılamadığını belirlemek için Eisenhower metodunu bir süre denemenizde fayda var. Umarım sizin için de etkili bir yöntem olur.

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz