EDAS (Multi-Criteria Inventory Classification Using a New Method of Evaluation Based on Distance from Average Solution)

Bu yazımız da çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan EDAS (Multi-Criteria Inventory Classification Using a New Method of Evaluation Based on Distance from Average Solution) yöntemini adımlarını yine bir örnek üzerinde anlatmaya çalışacağız. EDAS yöntemi 2015 yılında TOPSİS ve VIKOR yöntemlerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulmuş bir yöntemdir. Toplamda 8 adımdan oluşur. Aşağıdaki örnek de bir tesis yerleşke alanı seçimi üzerine uygulanacak olup bu örnek benim tarafımda oluşturulmuş olup derste proje olarak sunulmuştur.

Örnek de Türkiye’nin Trabzon şehrinde kurulacak bir eğlence merkezi yer seçimi için toplamda 5 farklı alternatif  ve 5 alternatifi etkileyen 5 kriter belirlenmiştir.

Adım 1 : Alternatifleri Tanımlayan Kriterlerin Belirlenmesi

Adım 2 : Karar Matrisi oluşturulur

Örnek de tesis yer seçimi için kriterler, alternatifler ve bunların karar matrisi aşağıda ki gibidir.

  

Adım 3 : Karar Matrisinin Sütun Ortalaması

Bu adımda her bir kriter için sütun ortalaması alınır ve “AV” değeri hesaplanır. Hesaplanma şekli ve formülü aşağıdaki gibidir.

Adım 4 :Ortalama Pozitif Uzaklık(PDA) ve Ortalama Negatif Uzaklık(NDA) Hesaplanması

Bu adımda kriterlerin fayda ve maliyet olmasına göre farklı hesaplandığına dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğimizde iki kriterimiz maliyet üç kriterin fayda temelli olduğu verilmiştir.  Eğer kriter fayda temelli ise hücrede ki her bir değer bir önceki adımda bulunan ortalamadan çıkarılıp ortalamaya bölünmek suretiyle hesaplanır. Maliyet temelli durumda tam tersi durum vardır. Bu değerler hesaplanırken negatif çıkan sonuçların sıfır alınması gerekektedir.

Adım 5: Tüm Alternatifler İçin PDA ve NDA’nın  Ağırlıklandırılmış Toplamının Belirlenmesi

Bu adımda uzman görüşleriyle belirlene matris ağırlıkları ile PDA ve NDA değerleri çarpılır. Matris ağırlıkları aşağıda verildiği gibi belirlenmiştir.

Wj: 0,314, 0,057, 0,487, 0,112, 0,029

Adım 6 : Tüm Alternatifler İçin SP ve SN Değerlerinin Normalize Edilmesi

Bu adımda SP ve SN değerlerinin olduğu sütunlardan maximum değere sahip olan hücre bulunur. Daha sonra her hücre bu değere bölünürek NSP ve NSN değerleri elde edilir. NSN değerleri 1 den çıkarılarak elde edilir.

 

Adım 7: Tüm Alternatifler İçin AS puanının Belirlenmesi

Adım 8 : AS Değerlerinin Sıralanması

K3>K1>K4>K2>K5

Bu sonuçlara göre kuracağımız tesis için en etkili kriterin K3 kriteri olduğunu gördük. Bu yüzden Akçabat ilçesine kurulması EDAS yöntemine göre tercih edilmelidir yorumunu yapamıyoruz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere..