Dünya Klasında Üretim (WCM)

Küresel rekabet ortamında işletmeler sürekli değişen ve gelişen teknoloji karşısında müşterilerin isteklerini karşılayabilmek için kaliteli, düşük fiyatlı ve kısa zamanda teslim edebilmek için birbirleriyle yarışmaktadır. Sürekli gelişim içinde işletmeler pazarda iyi bir pay alabilmek için gelişime ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Ve yalın üretim anlayışı oluşmuştur. Yalın üretim anlayışından doğmuş olan dünya klasında üretim anlayışı ise 1990’ların başında literatürde ki yerini almış olup farklı zamanların farklı ihtiyaçlarından gelişen metotlara bütünsel bir bakış getirmiştir. Üretim alanındaki standartların dünya klası seviyesine çıkartmak için hazırlanmış sistematik bir iyileştirme ve geliştirme yoludur.

Dünya Klasında Üretimin Yapısı

Dünya klasında üretim diğer sistemlerden farklı olarak en büyük kayba odaklanmayı sağlamaktadır. Ve bir denetim sistemi tarafından desteklenmekte olan dünya klasında üretim anlayışı KPI (Uygun Performans Göstergeleri) ile ölçülmektedir. Yalın üretimde kullanılan araçları sistematik bir şekilde 7 adım metodolojisine göre adım adım iyileştirmeyi sağlamaktadır. Dünya klasında üretimin hedefleri sıfır israf, sıfır hata, sıfır arıza, sıfır stok ve sıfır kazadır. Bu hedeflere ulaşabilmek için verimlilik, kalite, teknik verimlilik ve hizmet seviyesini arttırmaya çalışır. Bu hedeflere ulaşmak için 10 adet teknik ve 10 adet yönetimsel pillarlar birbiriyle koordineli bir şekilde çalışır. Gerek operasyonel gerekse yönetimsel pillarların nelere odaklanması gerektiğini gelişim süreçlerine göre yedişer adımda tanımlanmıştır. 7 adım metodolojisine göre tüm pillarlar için ilk 3 adımda reaktif olarak oluşan problemlerin çözümü hedeflenirken 4. ve 5. adımlar kayıp önleyici faaliyetler ve devamında gerekiyorsa 6. ve 7. adımlarda tasarım fazına giderek proaktif katılıma odaklanılır.

Pillarlar
Dünya klasında üretim metodolojisinde destekçi anlamına gelen “pillar”lar bulunmaktadır. Teknik ve yönetimsel pillarlar olarak ikiye ayrıldığından yukarıda bahsetmiştik. Bunlar;

Teknik Pillarlar

1. İş Güvenliği (Safety – S)
2. İsraf ve Kayıp Analizi (Cost Development – CD)
3. Odaklanmış İyileştirmeler (Focused Improvement – FI)
4. Otonom Faaliyetler (Autonomous Activities – AA)
          4.1. Otonom Bakım (Autonomous Maintenance – AM)
4.2 İş Yeri Organizasyonu (Workplace Organization – WO)
5. Profesyonel Bakım (Professional Maintenance – PM)
6. Kalite Kontrol (Quality Control – QC)
7. Lojistik (Logistic – LOG)
8. Erken Ekipman Yönetimi (Early Equipment Managment – EEM)
9. İnsan Kaynakları Geliştirme (People Development – PD)
10. Çevre (Enviroment – EN)

Yönetimsel Pillarlar
1. Yönetim Taahüdü
2. Amaçların Netliği
3. WCM Yol Haritası
4. Nitelikli Çalışanların Görevlendirilmesi
5. Organizasyon Taahüdü
6. Organizasyonun Yetkinliği
7. Zaman ve Bütçe
8. Detay Seviyesi
9. Yayılım Seviyesi
10. Çalışanların Motivasyonu

Genel olarak dünya klasında üretim anlayışından bahsettiğim yazımda sona geldik. Bir diğer yayımda teknik pillarların 7 adım metodolojisine uygun olarak hangi alanlarda çalıştıkları, nelere odaklandıkları ve hangi araç-metotları kullandıklarından bahsedeceğim.