Değişim Yönetiminde ADKAR Modeli

 

Merhabalar,

Bu yazımda sizlere Değişim Yönetiminde (Change Management) önemli yeri olan ADKAR Modelini anlatacağım.

ADKAR Modeli; Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bunlar sırasıyla farkındalık, arzu, bilgi, kabiliyet, güçlendirme kelimelerine karşılık gelir. ADKAR modeli, doğru hedefe ulaşmak için hangi adımların atılması gerektiğini önceden belirlemeye yardımcı olan ve aynı zamanda değişikliklerin neden başarılı olamadığını tanımlayan bir modeldir. Değişim günümüzde çok önemli bir unsur haline geldi ve ADKAR Modelini de önemli kılan asıl neden budur.

Değişimin 3 durumu vardır:

1. mevcut durum, işlerin bugün nasıl yapılacağı; 3.gelecekteki durum,  gelecekte nasıl yapılacağı; 2. geçiş durumu, mevcut durumdan gelecekteki duruma nasıl geçileceğidir.

 

Buradan değişim süreci boyunca tek tek nasıl hareket ettiğine dair bilgi elde edilir. Mevcut durumun dışına çıkmak için kişinin değişim ihtiyacı bilinci, değişikliği katılmak ve desteklemek arzusuna ihtiyacı vardır. Geçiş aşamasında; başarılı bir şekilde ilerlemek için nasıl değişim yapılacağı ve bunun için gerekli beceri ve davranışlar hakkında bilgili olmak gerekir. Gelecekte, değişimi sürdürebilmek için de yetenek ve güçlendirmeye ihtiyaç vardır.

ADKAR Modelinin Aşamaları;

  • Değişime duyulan ihtiyacın farkındalığı.

Bu adım değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunu açıklar. Böylece değişikliğin altında yatan nedenin ve düşüncenin farkındalığını sağlar.

  • Değişime katılmak ve bu değişimin desteklenmesini arzu etmek

Bunun olabilmesi için kişinin kendisinin istemesi gerekir. Bu da birinci adımdaki değişime olan ihtiyacın farkındalığının tam olmasıyla olur. Böylece kişi kendi isteğiyle değişimin bir parçası olacaktır.

  • Değiştirme konusunda bilgi.

Değişim hakkında bilgi verilmesi aşamasıdır. Burada 2 tür bilgi ele alınmalıdır. Geçiş sırasında yapılması gerekenler ve değişikliğin uygulanmasının ardından nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili bilgiler.

  • Gerekli beceri ve davranışları uygulayabilme becerisi.

Yetenek, bilgi ve tecrübe farklı şeylerdir. Değişim ile alakalı bilgiler verilerek çalışanların uygulaması desteklenmelidir. Zamanla başarılabilecek bir süreçtir

  • Değişimi sürdürmek için güçlendirme.

Modelin bu son aşaması, değişimin sürdürülmesine yönelik çabaların vurgulanması gereken önemli bir aşamadır. Başarılı bir değişim ve değişikliklerin devam ettirilmesini sağlamak için desteğe devam edilmelidir.

Etkili bir değişim için mevcut durumda kişi değişime duyulan ihtiyacın farkında olması ve değişime katılması, bu değişimin desteklenmesini arzu etmesi gerekir. Geçiş aşamasında ise geçiş için yeterli bilgi ve kabiliyete sahip olmalıdır. Gelecekte ise bu değişimin sürekliliği sağlanmalı ve desteklenmelidir. Böylece gerçekten etkili bir değişim sağlanmış olur.

Kullanım Alanları;

  • Bir değişimin ömrü boyunca periyodik olarak, çalışanların kendi kişilerini ne kadar iyi yaptıklarını ölçmek için ADKAR kullanılabilir.
  • ADKAR, başarılı değişimin temel yapı taşlarını tanımladığından, değişimin neden olmadığının anlaşılması için de kullanılabilir.
  • Değişim ihtiyacının farkında olmadığından mı başarısızdır. Kişi değişim isteğini kabul etmiyor mu, katılma arzusu yok mu? Değişim sürecini durduran bilgi, yetkinlik ya da destek eksikliği var mı?
  • Bir değişikliğin etkilediği her bir kişinin engelleme noktasını belirlemek için ADKAR değerlendirilmesi kullanılabilir.
  • ADKAR’la değerlendirmenin basit yolu, bir ila beş arasında bir ölçekte bireylerin farkındalık, arzu, bilgi, yetenek ve güçlendirme düzeylerini ölçekle sıralamalarını sağlamaktır. Buna bir örnek aşağıdaki gibidir;

Sonuç olarak, ADKAR engelleme noktasıyla kişinin değişime ayak uyduramamış olmasının temel sebebi anlaşılır ve bireye yardımcı olmak için doğru düzeltici eylemleri geliştirilebilir. Bu da değişimde size fayda sağlayacak bir metot olabilir.

 

Soru ve görüşleriniz için edemirel@industryolog.com mail adresimden yazabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, esen kalın.