CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi anlamına gelen Fransızca Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire sözcüklerinin kısaltmalarından oluşur. Bu kurum, İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük fizik laboratuvarıdır. 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulmuş olan CERN’ün günümüzde 21  üyesi ve 2  üyelik adayına ilaveten, 1 de ortak (asosiye) üyesi Türkiye vardır.

CERN’’de yüzlerce bina, 3000 kişilik destek personeli ve CERN personeli olan 2500 kadar fizikçi vardır. Bunlardan 100 kadarı kuramsal fizikçilerdir.

CERN’ÜN AMAÇLARI

          Bilginin sınırlarını zorlamak, hızlandırıcı ve dedektör teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak, yarının bilim insanları ve mühendislerini yetiştirmek, farklı kültür ve ülkelerden insanları bir araya getirmektir.

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü CERN’de fizikçiler ve mühendisler evrenin temel yapısını araştırırlar. Maddenin temel bileşenlerini – temel parçacıklarını – incelemek için dünyanın en büyük ve en karmaşık bilimsel araçlarını kullanırlar.

Dünya’nın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN’e ait Büyük Hadron Çarpıştırıcısı   2008 yılında devreye girdikten sonra çok çeşitli bilimsel deneye ev sahipliği yapmaya başladı. 10.000’i aşkın fizikçi ve mühendis dünyanın 85 ülkesinden bu makineyi inşaa etmek için bir araya geldiler. Amaç ise protonları yani hidrojen çekirdeklerini ışık hızının %99.999999’u kadar hızlandırmak. CERN bünyesindeki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Dünya’nın en büyük makinesı olma ünvanına sahip.

        Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), sanıldığı gibi radyasyonla çevreye zarar vermemektedir.  LHC’nin yer altında olmasının canlılara zarar vermesiyle hiçbir alakası yoktur. Aksine deneyin sağlıklı sonuçlar vermesi ve dışardan gelen kozmik ışınlardan etkilenmemesi için yer altına inşa edilmiştir.

 

CERN’deki Bilimsel başarılar

1973:  Gargamelle’de nötr akım bulundu
1983:  W ve Z bozonları UA1 ve UA2 deneylerinde bulundu
  1995: PS210 deneyinde ilk anti hidrojen atomları üretildi
 1999:  NA48 deneyinde CP simetrisi bulundu
2010:  38 Antihidrojen atomu saniyenin 6’da 1’i boyunca kapana kıstırıldı
2011:  Antihidrojen atomları 15 saniye boyunca tutuldu
 2012:  Higgs bozonuna benzeyen 125 GeV/c2 ağırlığında bir bozon tespit edildi

CERN’de yanıt aranan temel sorular

Temel yapıtaşlarının da bir  alt yapısı var mıdır?

Karanlık madde ve karanlık enerji nedir?

Madde ve anti-madde miktarı neden eşit değildir?

Kütlenin kaynağı nedir?

Süpersimetri gerçekten var mıdır?

Sadece 3 kuark-lepton ailesi var mıdır?