SAP Eğitimleri – PP Modülü V

SAP Eğitimleri – PP Modülü IV

SAP Eğitimleri – PP Modülü IV

Merhabalar SAP PP modülüne İş planları ile devam ediyoruz. Keyifli okumalar.

 • İş Planı; bir ürünün yada yarı mamulün üretilmesi için adım adım gereken operasyonların tanımlanmasıdır.
 • İş planları PP, PP-PI, PS, QM, ve PM modülleri içinde kullanılabilmektedir.
 • Aşağıda iş planı tiplerini görebilirsiniz.
 • Kesikli üretimde daha çok N, Seri üretimde R, Proses tipi üretimlerde 2 iş planı tipi kullanılmaktadır.
 • Proses tipi üretimde iş planı “Master Recipe” yani reçete olarak adlandırılmaktadır.

(daha&helliip;)

SAP Eğitimleri – FI Modülü VI

SAP Eğitimleri – PP Modülü – III

Merhaba arkadaşlar eğitim yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz bu eğitim yazım PP İş yerleri üzerine olacak. Keyifli okumalar.

İş Yerleri üretim ile ilgili operasyonların gerçekleştiği yerlerdir.Sadece makine, makine insan ve sadece insandan oluşan merkezler olarak tanımlanabilirler. Sap menüsüne bakacak olursak;

Menü -> Üretim -> Ana Veriler -> İşyerleri -> İşyeri (Yarat)

Proses endüstrülerinde işyerleri kaynak olarak isimlendirilmektedir. SAP menüsüne bakarsak

Lojistik -> Üretim Proses -> Ana veriler -> Kaynaklar -> Kaynak (Yarat)

İşyerleri rotalarda kullanılmaktadır. Bu rotalar SAP standartlarında bulunan iş planları, kalite planları, bakım planları,  standart ağlar ve kaba planlama profilleri olarak adlandırılmaktadır.

Terminleme: Sistem MİP yürütürken ilgili malzemenin iş planını yani üretim rotasını okumakta ve geriye doğru terminleme yaparak ürün ağacında bulunan bileşenlere ihtiyaçları ilgili tarih de iletmektedir.

Kapasite Planlaması: Sistem MİP yürütürken ilgili malzemenin iş planını yani üretim rotasını okumakta ve geriye doğru terminleme yapmaktadır. Bu sırada operasyonun gerçekleştirildiği iş merkezine yeni işyerine gerekli kapasite ihtiyaç planları da yüklenmektedir.

Örneğin; 100 adet x malzemesinin üretilmesi için 5 makine paralel çalıştırılarak toplam 10 dakika harcanmaktadır. Burada 100 adet x malzemesi toplam 10 dakikada üretiliyor yani terminleniyor diğer taraftan 100 adet x malzemesi için toplam 10*5=50 dakika makine-saati gerekliliği ortaya çıkıyor. Yani ilgili işyeri için kapasite yükü 50 dakikadır. Terminleme formülünde işlem ayrıştırması bulunurken kapasite formülünde bu yoktur;

Ürün Maliyeti: İşyeri ana verisi PP modülünün CO(Controlling) ile entegre olduğu ortak ana verilerden biridir. İşyeri üzerinde maliyet hesaplaması görünümü bulunmamaktadır.

İş planları: İşyerleri, rotalar yaratılırken ilgili operasyonun gerçekleştiği yeri belirtmek maksadı dışında bşr takım varsayılan değerlerin iş planlarına kopyalanmasına da yardımcı olmaktadır.

İşyeri Kullanımı (Where-used List)

Bir iş yerinin hangi iş planlarda geçtiğini bulabilmek için kullanılır. SAP menüsüne bakarsak;

Menü -> Lojistik -> Üretim -> Ana veriler -> İşyerleri -> Kullanım (Transaksiyon: CA80 – İşyeri)

Şimdi de PP senaryosuna ait işyerinin nasıl yaratıldığına bakalım;

CR01 işlem koduna gidilir. Üretim yeri, işyeri ve iş yeri türü seçilir.

İzleyen ekran aşağıdaki gibidir.

Bu ekranda Kapasite  tuşuna basılır.

Yukarıda da gösterildiği üzere paralel çalışan makine sayısı yani münferit kapasite sayısı 4 olarak girilmiştir.

Son olarak da işlemler bittikten sonra CO modülü tarafından maliyet hesaplama görünümü doldurulur.

Bu yazım PP modülü iş yerleri üzerine oldu, diğer yazımda Planlama üzerinden devam edeceğiz.

Sormak istediginiz herşeyi  iakbulut@industryolog.com adresinden bana mail atarak sorabilirsiniz. diğer yazılarıma  www.industryolog.com/category/yazilimegirimleri/sap-egitimleri/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın…

SAP Eğitimleri – PP Modülü – II

SAP Eğitimleri – PP Modülü – II

 

Merhaba arkadaşlar eğitim yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz bu eğitim yazımda sizlerle PP Ana verilerine giriş yapacağız. Keyifli okumalar.

PP modülünde genel olarak;

 • PP modülüne ait malzeme ana veri görünümleri (Material Master)
 • Ürün Ağaçları (BOM ->Bill of Materials)
 • İş Planları(Routings)
 • İş yerleri(Work Centers)
 • Üretim Versiyonları(Production Versions)

Başlıklarını içermektedir.

SAP PP modülüne ilişkin ana verilerin işlem kodlarına aşağıdaki yoldan ulaşılabilir.

MenüàLojistikàÜretimàAna Veriler

Ürün Ağaçları (BOM->Bill of Materials) Bir ürünü veya yarı mamulü oluşturmak için kullanılacak olan malzemelerin listesidir. Ürün ağaçları aşağıda listelenen fonksiyonlar için kullanılmaktadır;

 • Malzeme ihtiyaç planlaması: sistem MİP yürütürken ilgili ihtiyaçları alt bileşenlere ÜA(Ürün Ağacı) yardımı ile göndermektedir. Böylece malzemelerin ihtiyaç planlaması yapılabilmektedir.
 • Üretim: Üretim yöneltim süreci ÜA aracılığı ile yürütülmektedir. Açılan bir iş emri için hangi bileşenden ne kadar gerekli olduğu iş emri çıktısında ÜA yardımı ile çıkmaktadır.
 • Ürün Maliyeti: Muhasebe tarafından üretilen kod için standart maliyet hesaplaması yapılırken ürün ağaçlarından faydanılmaktadır.

Örnek  aşağıda panel radyatör üretimi yapan bir firmanın örnek ürün ağaç kırılım yapısı gösterilmiştir.

Ürün ağacı kategorileri şirket içinde farklı nesne kullanımlarını ifade etmektedir.

 • Malzeme ürün ağacı: Tedarik zinciri içinde üretilen bir ürünün yapısını göstermektedir.
 • Doküman Ürün Ağacı: Doküman yönetimi modülü aktif olduğunda kullanılmaktadır. Doküman yapısının nasıl olduğunu göstermektedir.
 • Ekipman Ürün Ağacı: Bakım onarım modülü içinde kullanılmaktadır.
 • Teknik Birim Ürün Ağacı: Bakım onarım modülü içinde kullanılmaktadır.
 • Sipariş Ürün Ağacı: Belirli bir satış siparişi için özel olarak oluşturulmuş bir ürün ağacıdır.Varyant konfigürasyonu üretim planlama stratejisi için kullanılan bir opsiyondur.
 • Proje Ürün Ağacı: Proje modülünün aktif olduğu sistemde PP-PS entegrasyonu şeklinde proje bazlı ürün ağaçları oluşturulabilir.

Çok Kademeli Ürün Ağacı (Multi-Level BOMs)

Bu ürün ağacı CS112 işlem kodu ile görüntülenebilmektedir.

MenüàLojistikàÜretimàAna VerileràÜrün ağaçlarıàDeğerlendirmeleràÜrün Ağacı açılımıàMalzeme Ürün Ağacı

Seçim ekranına girilen girdi miktarı üretilen malzeme kodunun çok kademeli ürün ağacı yapısında bulunan bileşenlerin miktarlarını otomatik değiştimektedir.

Malzeme Kullanım Listesi(Where-Used List)

Ürün ağaçlarında bileşen oalrak girilen malzemelerin hangi ürünlerde kullanıldığının listesini almak için CS12 where-used list kullanılabilir.

Menü->Lojistik->Üretim->Ana Veriler->Ürün ağaçları->Değerlendirmeler->Kullanım->Malzeme

Şimdide birlikte bir ürün ağacı oluşturalım ;

Aşağıda taban miktarı kadar 2650 malzemesi yani M1 mamul kodunu elde edebilmel için kalem butonuna basılır ve bileşenlerin girildiği ekrana gidilir

İlgili bileşen kodları ve miktarları girildikten sonra kaydedilir.

M1 işlemi için ürün ağacı yaratıldıktan sonra Y1,Y2,Y3 ve H3 malzeme kodlarının ürün ağaçları yaratılacaktır.

Bu yazımda PP Ana verileri ve BOM yapısından bahsettik.Bundan sonraki yazımda PP işyerleri, iş planları ve üretim versiyonları  üzerinden devam edeceğiz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın…

Son bir hatırlatma eğitim yazılarıma buradan ulaşabilirsiniz. 🙂

SAP Eğitimleri – PP Modülü – II

SAP Eğitimleri – PP Modülü – I

Industryolog Akademinin yeni sezonundan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yazılarımız ve eğitimlerimiz ile kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz.Son yazımda sizlerle BW modülüne giriş yapmıştık. Bu yazımda da PP (Production Planning) modülüne giriş yapacağız. Keyifli okumalar.

SAP R/3’de Organizasyon yapısı ;

Bir şirketin yasal ve organizasyonel birimler SAP R/3 sistemi içerisinde organizasyon düzeyleri ile belirtilmektedir. Bir şirket için başlatılan SAP projesinin kavramsal tasarım fazında organizasyon düzeyleri müşteri ve danışmanlık firmasının karşılıklı süreç analizinin çalışması sonucu belirlenmektedir.

Üst birim SAP R/3 sisteminde üst birim, kendine özgü verileri,ana verileri ve mali tabloları olan ticari bir birimdir. İşletme yönetimi açısından değerlendirme yapıldığında üst birim şirketler topluluğunu temsil etmektedir. SAP’a logon olurken aşağıda belirtilen alana üst birim bilgisi girilmelidir.

 • Şirket kodu Şirket kodu, mali muhasebe alanında bağımsız olarak kendi muhasebesini yürütebilen en küçük organizasyon birimidir. Yasal olarak zorunluluk gerektiren bilanço ve kar zarar tabloları, şirket kodu düzeyinde yaratılır ve yönetilir. Bir üst birim için birden fazla şirket kodu yaratarak, muhasebesi ve kar/zarar tablolarıyla bağımsız birer birim olan şirketler aynı anda yönetilebilir.

SPRO işlem kodu ile uyarlama kısmına geçildiğinde aşağıdaki adımlar izlenerek SAP R/3 sistemi içerisindeki şirketlere bakılabilir.

Menü:   SPRO ->İşletme Yapısı -> Tanım -> Mali Muhasebe -> Şirketi Tanımla

 • Üretim Yeri Üretim yeri bir şirketiçinde yer alan mal veya hizmet üretimi yapan ya da üretilen malları sevkiyata hazır duruma getiren organizasyonel birimdir.Bir şirket altında birden fazla üretim yeri tayini yapılabilir.

Örneğin; ABC şirketi çatısı altında Bursa ve İzmir’de faaliyette olan iki fabrikanın yani iki üretim yerinin ABC şirket koduna tayini yapılabilir.

SPRO işlem kodu ile uyarlama kısmına geçildiğinde aşağıdaki adımlar izlenerek SAP R/3 sistemi içerisindeki şirket üretim yeri tayinine bakılabilir.

Menü:   SPRO->İşletme Yapısı ->Tanım->Genel Lojistik->Şirket kodunun üretim yeri tayini

 • Depo Yeri Depo yerleri, bir üretim yeri içindeki malzeme stoklarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan organizasyon birimleridir. Bir üretim yerinin altından birden fazla depo yeri bulunabilir.

Örneğin; hammadde depo yeri, yarı mamul depo yeri, mamul depo yeri veya hurda depo yerleri SAP sisteminde tanımlanabilmektedir. Bu yapı müşterinin organizasyonel yapısına göre şekillenmektedir.

SPRO işlem kodu ile uyarlama kısmına geçildiğinde aşağıdaki adımlar izlenerek SAP R/3 sistemi içerisindeki üretim yeri, depo tayinine bakılabilir.

Menü:   SPRO->İşletme Yapısı ->Malzeme Yönetimi->Depo yeri bakımı

Bu yazımda SAP R/3’de organizasyon yapısından bahsettik Bundan sonraki yazımda PP Ana verileri üzerinden devam edeceğiz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın…