Mühendislik

  • Dijital İkiz

    Dijital İkiz kavramı ilk olarak 2002’de Dr. Michael Grieves tarafından NASA’nın eşleme teknolojisi sonucunda ortaya atılmıştır. Dijital İkiz kavramı 2002’den bu yana var olsa da...

  • Arttırılmış Analitik Nedir?

    Artırılmış analitik, verilerin ham veri kaynaklarından otomatik olarak alındığı, tarafsız bir şekilde temizlendiği ve analiz edildiği ve insanların anlayabileceği doğal dil işleme kullanılarak bir raporda...