Mühendislik

  • Dijital İkiz

    Dijital İkiz kavramı ilk olarak 2002’de Dr. Michael Grieves tarafından NASA’nın eşleme teknolojisi sonucunda ortaya atılmıştır. Dijital İkiz kavramı 2002’den bu yana var olsa da...

  • Arttırılmış Analitik Nedir?

    Artırılmış analitik, verilerin ham veri kaynaklarından otomatik olarak alındığı, tarafsız bir şekilde temizlendiği ve analiz edildiği ve insanların anlayabileceği doğal dil işleme kullanılarak bir raporda...

  • Bir Çevre Yatırımı: DEMONTAJ

    Bir Çevre Yatırımı: DEMONTAJ “Geleceğini düşünen, geri dönüştürendir.” sözünden yola çıkarak siz değerli okuyuculara, ürünlerin geri dönüşümüne büyük katkı sağlayan ve tez konum olan “Demontaj”...