Yalın Üretim Eğitimleri – Tam Zamanında Üretim (Just In Time)

Yalın Üretim Eğitimleri – Tam Zamanında Üretim (Just In Time)

Yalın Üretim Eğitimleri – Tam Zamanında Üretim (Just In Time)

Yalın üretim yöntemlerinden biri olan Tam Zamanında Üretim Sistemi (JIT) Japon şirketlerin zor bir durumda olduğu zamanda, bu zor süreçleri atlatmanın alternatifleri araştırılmış ve bu yönde denemelerde bulunulmuştur. Bu denemeler sonucunda TOYOTA bir sistem geliştirmiş ve bu sistemi daha da güçlü kılarak uluslararası platformlarda rekabet ortamında avantajlı hale getirerek günümüze kadar etkisini devam ettirip tüm şirketlerin uygulamaya çalıştığı bir hedef haline gelmesini sağlamıştır.

(daha&helliip;)

Tam Zamanında Üretim Sistemlerinde Hata Önleyiciler: Poka Yoke

Tam Zamanında Üretim Sistemlerinde Hata Önleyiciler: Poka Yoke

 Tam Zamanında Üretim Sistemlerinde Hata Önleyiciler: Poka Yoke

 

Günümüzde birçok işletme küresel rekabet ortamında talepleri her geçen gün daha da artan müşterilere hizmet vermektedirler. 1900′ lü yılların gelişen sanayiinde ortaya çıkan;

“Ne üretirsem satarım, maliyetim yükselirse fiyatı arttırırım, gecikirsem müşteri bekler” anlayışı günümüzde geçerli değildir. Çünkü sizin firma olarak herhangi bir eksiğinizde  müşteri bu eksikliği başka firma ile kolayca doldurabilir. Bu yüzden işletmeler müşterilerin taleplerini karşılamak ve üretim performanslarını artırmak için yalın üretime geçmektedirler. (daha&helliip;)

Yalın Üretim Eğitimleri – Toplam Ekipman Etkinliği(OEE) Hesaplama

Yalın Üretim Eğitimleri – Toplam Ekipman Etkinliği(OEE) Hesaplama

Yalın Üretim Eğitimleri – Toplam Ekipman Etkinliği Hesaplama

Yalın üretim uygulamalarında kullanılan araçlardan biri olan Toplam Ekipman Etkinliği (OEE), en basit tanımıyla, kaliteli bir ürün üretmek için zamanın ne kadar etkili kullanıldığının ölçülmesidir. Şirketlerin ellerindeki makine ve ekipmanların performanslarının arttırılmasına odaklanması amacıyla yapılır. Ekipmanın kullanılabilirliği, performans verimi ve kalite oranı olmak üzere 3 ana faktöre bağlı olan OEE; arızalar, duruşlar, ıskartalar, makine veya ekipman ayarları ile yeniden işlem gibi kayıplar üzerinde durmaktadır. Bir verimlilik analizi çalışması olan OEE’nin genel formülünü aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

OEE(%) = Kullanılabilirlik Oranı * Performans Oranı * Kalite Oranı (daha&helliip;)