Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 30 – İş Çizelgeleme & İşletmelerin Çizelgelemeye Bakışı

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 30 – İş Çizelgeleme & İşletmelerin Çizelgelemeye Bakışı İşletmelerde çizelgeleme çalışmaları teorikte anlatıldığı gibi yürümez. İşletmeler planlamalarını daha çok, ucu açık zaman dilimlerine dayandırılmış biçimde yaparlar. Genel geçer kurallara dayanan planlama, zamanla kazanılmış tecrübeler ve işletmenin yer aldığı piyasanın konjonktürüne göre oluşturulur.

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 28 – İş Çizelgeleme Nedir?

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 28 – İş Çizelgeleme Nedir? Ana üretim çizelgesi baz alınarak rotalama, yükleme ve sıralama işlemleri bitirildikten sonra tüm işlerin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini, işlerin hangi tezgahlarda kimler tarafından hangi sırayla yapılacağını açıkça belirleyen bir üretim çizelgesi hazırlanır. Dolayısıyla çizelgeleme; her bir parça, ürün, iş ya da işlemin ne zaman başlayıp […]

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 26 – İş Sıralama & Sipariş Tipi Atölyelerde Sıralama Algoritma İşleyişi

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 26 – İş Sıralama & Sipariş Tipi Atölyelerde Sıralama Algoritma İşleyişi   Şimdiye kadar çoğunlukla Johnson algoritması yardımıyla sıralama işlemini gerçekleştirdik. Algoritma seri tipi atölyelerde bize fayda sağladı ama üzerinde değişiklik yapmadan sipariş tipi atölyeler üzerinde kullanamayabiliriz.

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 25 – İş Sıralama & Sipariş Tipi Atölyelerde Sıralama

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 25 – İş Sıralama & Sipariş Tipi Atölyelerde Sıralama   Bundan önceki yazılarımda hep işlerin gelişlerinin statik olduğu durumları ele almıştım. Gerçek hayatta işler her zaman sabit hızda ve sabit birimlerle gelmeyebilir. İşlerin değişken olduğu durumlarda sıralama işlemi hayli zordur. Sipariş tipi atölyelerde işler değişken biçimde gelir ve bu tip problemlerde tamamen […]

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 24 – İş Sıralama & amp; n İş – m Tezgah Durumunda Sıralama ve Uygulama 2

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 24 – İş Sıralama & n İş – m Tezgah Durumunda Sıralama / Uygulama 2   Tablo 1’ deki değerlerin Johnson algoritması ile sıralanmasının sonuçları verilmiştir. Küme1 (T1) Küme2 (T3) İ1 12 22 İ2 7 9 İ3 4 20 İ4 19 8 Küme 1 < Küme 2 olan işler İ1, İ2 ve […]

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 23 – İş Sıralama & n İş – m Tezgah Durumunda Sıralama ve Uygulama 1

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 23 – İş Sıralama & n İş – m Tezgah Durumunda Sıralama / Uygulama 1   İlk olarak CDS algoritmasının işleyişine göre işleri kümelendirmek daha sonrasında kümeleme sonucu çıkan listeyi Johnson algoritması yardımıyla çözüp sonuçları karşılaştırmak gerekmektedir.

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 22 – İş Sıralama & n İş – m Tezgah Durumunda Sıralama

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 22 – İş Sıralama & n İş – m Tezgah Durumunda Sıralama Akış tipi atölyelerdeki tezgahlar birden çok işi yapmak üzere tasarlanmış olup gelen işler çok sayıda olabilmektedir. Bu tip atölyelerde yani n tane (ikiden fazla olduğu durumlar için) iş ve bu işleri yapacak özellikteki m tane ( üçten fazla olduğu durumlar […]

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 20 – İş Sıralama & n * 3 Tezgah Sıralanması Durumu

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 20 – İş Sıralama & n * 3 Tezgah Sıralanması Durumu   n * 2 Durumunda kullandığımız algoritma Johnson algoritmasıydı. Şimdi 3 makine ve bu makinelerde işlem görecekleri sıralayacağız. Amaçlarımız iş sıralamasında genellikle aynı olur. Varsayımlara dayalı algoritmalarla çalıştığımız için sonuçları tekil biçimde analiz edemeyiz. Aynı amaçları birçok problemde ortak paydaş halinde […]

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 18 – İş Sıralama & Johnson Algoritması Uygulama 1

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 18  – İş Sıralama & Johnson Algoritması Uygulama 1   Johnson algoritmasının ilk uygulamasını yapacağım bu yazıda işlerin 10 tane, buna karşın algoritmanın çözümleyeceği makinelerin ise 2 tane olduğunu görüyoruz. Şimdi adımları uygulayarak çözüme geçelim:

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 17- İş Sıralama & n * 2 Tezgah Durumunda Sıralama

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 17- İş Sıralama & n * 2 Tezgah Durumunda Sıralama   Bu yazıda ele alacağım konu 2 tezgahtan geçecek birden fazla işin sıralanması olacak. Burada dikkat edilmesi gereken husus; söz konusu işlerin seri iş akışına sahip olması gerektiğidir. Örneğin A işi ilk önce freze işlemi daha sonra taşlama işlemi görecekse B işi […]

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 16 – İş Sıralama & n * 1 Makine Durumunun Sıralanması Durum 3

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 16 – İş Sıralama & n * 1 Makine Durumunun Sıralanması Durum 3   Teslim Tarihi Belli İse Teslim tarihinin belli olduğu durumlar teslim tarihinin belli olmadığı durumlara nazaran biraz daha anlaşılabilir ve öngörülebilir analiz yapılmasına olanak sağlar. Bu durumda işlerin sıralamasında bazı değişiklikler yapılabilmektedir.

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 14 – İş Sıralama & n * 1 Makine Durumunun Sıralanması Durum 1

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 14 – İş Sıralama & n * 1 Makine Durumunun Sıralanması Durum 1     Teslim Tarihi Belli Değilse Sıralama işlemleri arasında en basit olanıdır. Salt bir tane makine ve bu makineden geçecek n tane işin olduğu durumda, işlerin en iyi şekilde sıralanması istenmektedir. İşlerin sıralanmasında n! olasılık vardır ancak bu işlerin […]

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 13 – İş sıralama & Gantt Diyagramı Yardımıyla Sıralama

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 13 – İş sıralama & Gantt Diyagramı Yardımıyla Sıralama   Daha önce iş yükleme probleminde Gantt şemasının nasıl kullanıldığını anlatmıştım. Burada da ona benzer bir kullanım var ancak sıralamada farklı olan iş sıraları ve zamanlar çok daha önemli olarak ele alınıyor. Teslim tarihinin doğru işlemesi için en önemli etken sıralama işlemi ve […]

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 12 – İş Sıralama & Genel Çizelgeleme Terminolojisi

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 12 – İş Sıralama & Genel Çizelgeleme Terminolojisi   Çizelgeleme modellerinin kurulması ve sonrasında bu modellerin doğru çözülmesinde yarımcı olarak kullanılan bazı kavramlar ve tanımlar bulunmaktadır. Bu kavramlara sahip olmadan çizelgeleme problemlerinin çözülmesi zor hatta imkansız olabilir. Bu yazımda kavramlardan ve nerede kullanılacaklarından bahsedeceğim.

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 11 – İş Sıralama & Sıralama Problemlerinin Çeşitleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 11 – İş Sıralama & Sıralama Problemlerinin Çeşitleri   Bir önceki yazımda iş sıralamanın ne olduğundan ve neden yapılması gerektiğinden bahsetmiştim. Şimdi ise sıralamanın belli başlı sınıflara ayrıldığını ve bu sınıfların neye göre ayrıldığını anlatmaya çalışacağım.

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 10 – İş Sıralama

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 10 – İş Sıralama   İmalat yapan tesislerde, üretim hatlarında bulunan makinelerden birden fazla iş geçebilir bu işlerin doğru ve planlı biçimde sıralanmasına iş sıralama adı verilmiştir. İşlerin doğru sıralanması tesisin kaynak kullanımı açısından aynı zamanda belli süreler aralığındaki üretimi arttırması açısından da faydalı olmaktadır.

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 9 –Kapasite Yaklaşımıyla Yükleme & Pratik

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 9 –Kapasite Yaklaşımıyla Yükleme & Pratik Çözümlenecek olan örnek tarım aletleri üretimi yapan bir işletmeye aittir. Siparişe göre üretim yapılan tesislerde iş yükleme genellikle kapasiteye dayalı yapılmaktadır. Bunun nedeni çok fazla iş ve makinenin bulunması buna karşılık zamanın kısıtlı olmasıdır.

Mustafa Rahmet Erdoğan Üretim Çizelgeleme Eğitimleri

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 8 – İş Yükleme & Kapasite Yaklaşımıyla Yükleme

Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 8 – İş Yükleme & Kapasite Yaklaşımıyla Yükleme Kapasite denince akla gelen şeyler zaman ve kısıt kavramlarıdır. Daha önceki yöntemlerde maliyeti en küçükleme ya da durumları (karar değişkenlerine bağlı olarak) en büyükleme ve bunların nasıl yapıldığını, çıktılarının nasıl analiz edildiği ele alınmıştı. Kapasite yaklaşımıyla iş yükleme işlemi, zamana bağlı olarak değişen işleri […]