Ortak Bir Pazarlama Anlayışı: Co-Branding

Ortak Bir Pazarlama Anlayışı: Co-Branding

Ortak Bir Pazarlama Anlayışı: Co-Branding

Ortak Bir Pazarlama Anlayışı: Co-Branding

Merhabalar,

Öncelikle yazıma Emile Zola’ nın bir sözüyle başlamak istiyorum.

“Ancak yazıya geçmiş düşüncenin değeri vardır; geri kalanlar boş çırpınmalardan,  rüzgarın alıp götürdüğü bir saatlik hayallerden, başka bir şey değildir.”

Bugün sizlere “Co-Branding” yani “Birlikte Markalama” konusu hakkında bilgiler vereceğim. Co-Branding adından da anlaşılacağı gibi bir markalama stratejisidir. (daha&helliip;)

Satış Pazarlama Eğitimleri – Dijital PR İle Online İtibar Yönetimi

Satış Pazarlama Eğitimleri – Dijital PR İle Online İtibar Yönetimi

Günümüzde hızla yayılan teknoloji pazarlamanın PR elemanında da yeniliklere yol açmıştır. Sosyal medya veya diğer internet sitelerinin yazılı basınla rekabet edebileceği, hatta artık çoğu işlemin internetten gerçekleştirildiği bir ortamda yaşamaktayız.  Bu hal göz önüne alındığında Dijital PR yani bir diğer deyişle Online İtibar Yönetimi neredeyse tüm sektörler için iletişim karmasına eklenmesi gereken bir faaliyet halini aldı. Peki nedir bu Dijital PR? İnternet ortamında var olan bir şirketi, kurumu, markayı, projeyi veya bir online varlığı yönetmek ve iyileştirmek için yine online yöntem ve araçların kullanılması olarak tanımlanabilmektedir. (daha&helliip;)

Satış Pazarlama Eğitimleri – PR Çalışması Nedir?

Satış Pazarlama Eğitimleri – PR Çalışması Nedir?

Satış Pazarlama Eğitimleri – PR Çalışması Nedir?

PR, Public Relations’ın kısaltılması olup Türkçesi, “Halkla İlişkiler”dir. Yani sürekli olarak duyduğumuz “Devam eden PR çalışmalarımız sonucunda ” veya “ PR çalışmalarına başlanıldı”  gibi cümlelerde gayet havalı duran PR, aslında halkla ilişkilerdir. Ki millet olarak bizim en iyi bildiğimiz de iştir PR. (daha&helliip;)

Satış Pazarlama Eğitimleri – Kişisel Satış Nedir?

Satış Pazarlama Eğitimleri – Kişisel Satış Nedir?

Satış Pazarlama Eğitimleri – Kişisel Satış Nedir?

Kişisel satış, tüketiciyle doğrudan iletişim kurarak sağlanan iknaya dayalı tutundurma karması elemanıdır. Bir alıcının ya da alım grubunun satın alma kararını etkilemesi amacıyla gerçekleştirilen kişisel satış en eski tutundurma metodudur. Kişisel satış da yüz yüze ya da telefon vb. araçlarla alıcı ile satış elemanı karşı karşıya gelmektedir. Bu da satış elemanına daha yaratıcı ve etkili olma imkanı sağlar. Bu nedenle kişisel satış esnek bir yöntemdir. (daha&helliip;)

Satış Pazarlama Eğitimleri – Pazarlamanın 4P’si

Satış Pazarlama Eğitimleri – Pazarlamanın 4P’si

İki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim sürece olan pazarlama, tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirleme, bu isteklere uygun üretim yapma ve tüketicilerin tercihine sunma amaçlarıyla yapılmaktadır.  Pazarlama sürecinde kalıcılığı sağlamak için belli başlı faktörlere dikkat edilmelidir. Bu faktörlerin tamamı pazarlama karması olarak bilinmektedir. Pazarlama karması denilince akla gelen ilk şey ise 4P’dir. Pazarlama, müşteri odaklı yapılan hizmettir. Yani müşterilerin beklentilerini, isteklerini anlamalı ve bu kapsamda ürün ya da hizmetlerin tasarlanması planlanmalıdır. Öncelikle ortada ürünümüz olmalı ve bunu piyasa koşullarına göre fiyatlandırmalıyız. Daha sonra ürünün tüketiciye ulaşılması sağlanmalı ve nihayetinde piyasada ürünümüzü tutundurmalıyız. Böylelikle pazarlamanın 4P’si şekillenmiş olup, açılımı (daha&helliip;)

Satış Pazarlama Eğitimleri – Tutundurma Nedir?

Satış Pazarlama Eğitimleri – Tutundurma Nedir?

Satış Pazarlama Eğitimleri – Tutundurma Nedir?

Pazarlama karması olarak bildiğimiz 4P’nin unsurlarından biri de tutundurmadır. Hedef kitleyi üründen, işletmeden, hizmetlerden, yapılan çalışmalardan haberdar etmek için ve olumlu bir imajın doğmasını sağlamak, var olan imajı pekiştirmek, kötü imajı değiştirmek yönünde yapılan bilinçli, planlanmış, değişik kanallar aracılığıyla yürütülen faaliyetler bütünü olarak tanımlanan tutundurma; kısaca işletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabalarıdır. İşletmelerin dış çevre ile olan iletişimini sağlar ve genellikle fiyata dayalı değildir.
(daha&helliip;)