Liderlik ve Yönetim Eğitimleri Rüveyda Doğan

Liderlik Ve Yönetim Eğitimleri – Holakrasi

Liderlik Ve Yönetim Eğitimleri – Holakrasi Holakrasi, 2007 yılında bir yazılımcı olan Brian Robertson tarafından geliştirilip isimlendirilen bir sistemdir. Holakrasi, bir organizasyonu yönetmenin farklı bir yoludur. Normal bir organizasyonda düzen ve birlikteliğin sağlanması için hiyerarşi aranmaktadır. Bu hiyerarşiyi sağlayacak kişiler de yöneticilerdir. Holakraside ise bunu sağlamak için farklı bir mekanizma vardır. Genel anlamda holakrasi, yöneticilerin […]

Rüveyda Doğan Tedarik Zinciri Eğitimleri

Tedarik Zinciri Eğitimleri – Kamçı Etkisi

Tedarik Zinciri Eğitimleri – Kamçı Etkisi Tedarik zinciri yönetimi, ham maddelerin edinilmesinden imalat ürünlerine ve buradan da tüketiciye işlenmiş ürünlerin dağıtımına kadar tüm tedarik zinciri boyunca bilgiye dayalı karar alınmasına olanak vermektedir. Tedarik zincirinde ürün akışı, hammadde kaynakları, imalatçı, dağıtıcılar, tüketiciler arasında, her iki yönde de akan arz-talep işlem bilgisi tarafından denetlenmektedir. İşletmeler rekabet şartlarında […]

İş Dünyası Stratejileri Rüveyda Doğan

İş Dünyası Stratejileri – Postponement Stratejisi

Hızla gelişen iş dünyasında rekabet gittikçe artmaktadır. Bu sebeple firmalar çeşitli stratejiler geliştirmektedirler.  Stratejileri belirleyen unsurların başında müşterilerin istekleri ve beklentileri gelmektedir.  Günümüzde ürünün özelliklerine, rengine, fonksiyonuna firmalardan ziyade büyük ölçüde müşteriler karar vermektedir.  Müşterin isteklerine göre ürün sunulması tam farklılaşmayı sağlamakta ve iş dünyasında firmaları bir adım ileri taşımaktadır.

Rüveyda Doğan Tedarik Zinciri Eğitimleri

Tedarik Zinciri Eğitimleri – Afet Lojistiği Nedir?

Lojistiğin temeli, tedarik edilen doğru ürün ve ekipmanın doğru zamanda, doğru miktarda, doğru yerde ve doğru kişilere ulaştırmasına dayanmaktadır.  Afet Lojistiği ise ihtiyaç halindeki kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal, yardım ve ilgili bilginin orijin noktasından, ihtiyaç duyulan son noktaya kadar etkin bir şekilde akışının planlanma, uygulanma ve kontrol sürecidir.