C++ Eğitimleri – Kontrol Yapıları 2

Merhaba, C++ eğitimlerine kontrol yapıları 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli okumalar..

DÖNGÜLER

Programın belirli bölümlerinin defalarca işlem görmesinin gerektiği durumlarda döngülerden yararlanılır. Döngü işlemleri, temel olarak 3 şekilde gerçekleşebilmektedir.

  1. for döngüsü
  2. while döngüsü
  3. do…while döngüsü

Belirli Sayıda Tekrar Döngüsü (for Döngüsü)

Bir ya da daha fazla sayıda deyimin belli bir koşulunun gerçekleşmesine dek tekrarlanması söz konusu ise for deyimi kullanılır. Bu deyim şu şekilde sıralanmaktadır.

for (sayaç; koşul; artma)

deyimler;

Bu deyime göre; döngü bir sayaca göre yapılacak ve her bir döngü sayılacaktır. Döngü işlemi koşul gerçekleşinceye dek sürecek ve koşul gerçekleştiğinde, diğer bir ifadeyle, doğruluk değeri yanlış olduğunda döngü terk edilecektir.

Uygulama

//1′ den 10′ a kadar tam sayılar

Koşullu Döngüler (while Döngüsü ve do…while Döngüsü)

Bu döngüler 2 türlüdür. Koşulun döngü başında denetlendiği durumlarda while döngüsü, koşulun döngünün sonunda denetlendiği durumlarda ise do…while döngüsü kullanılır.

while Döngüleri (Döngü Başında Denetim)

Bir döngünün çalışmasının, bir koşula bağlı olduğu durumlarda while döngüleri kullanılır. Bu tip döngülerde döngünün başlaması ve sonrasında da devamı, döngü bloğunun başlangıcında tanımlanan koşulun sağlanıp sağlanmadığına bağlıdır.

while(koşul)

deyimler;

while döngüsü içindeki deyimler, tanımlanan koşul doğru olduğu sürece çalışır; yanlış olduğu anda döngü terk edilir.

Uygulama 

//5 ten küçük olan tam sayıların listelenmesi

do…while Döngüleri (Döngü Sonundaki Denetim)

Koşulun, döngü sonunda denetlenmesinin gerektiği durumlarda kullanılır. Bu tür döngülerde koşul ne olursa olsun, döngü bloğundaki deyimler bir kez işlem görür. Ardından, blok sonunda while ile bir koşul denetimi yapılır. Yapılan denetim sonucunda tanımlanan koşul doğru olduğu sürece döngü devem eder; yanlış olduğu anda döngü terk edilir.

do{

deyimler

}while(koşul);

Uygulama

//Girilen sayıya kadar tam sayılar

Yazıma burada son veriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir daha ki yazımda bugüne kadar anlatılan C++ konularından uygulamalar yapacağız. Takipte kalın.