Merhaba, C++ Eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki yazımda C++ programlarının yapısını ayrıntılı olarak işlemiştik. Bu yazımda kontrol yapılarından bahsedeceğim.

KARŞILAŞTIRMA YAPILARI

1.1 <if> YAPISI (EĞER)

Karşılaştırma işlemi sonucunda bir eylemin yapılması söz konusu ise, diğer bir ifadeyle, belirli deyimleri çalıştırılması gerekiyorsa if deyimine başvurulur. if deyimi şu şekilde tanımlanır:

if (ifade)

deyim

Bu tanıma göre ifade içinde belirtilen koşulun doğru olması halinde if içinde belirtilen deyim çalışır; aksi halde deyim işlem görmez.

Karşılaştırma işlemi sonucunda birden fazla deyimin çalıştırılması söz konusu ise bu durumda söz konusu deyimleri “{” ve”}” simgelerini kullanarak gruplandırmamız gerekir.

1.2 <if – else> YAPISI (EĞER- DEĞİLSE)

Bir koşulun gerçekleşmemesi durumunda yerine getirilecek eylemleri belirlemek için else sözcüğü kullanılır. Bu sözcük if deyimi içinde şu şekilde yer alacaktır:

if(ifade)

deyim 1;

else

deyim 2;

Bu tanıma göre ifade içinde belirtilen koşulun doğru olması halinde if içinde belirtilen deyim 1 çalışır; aksi takdirde deyim 2 işlem görür.

1.3<if – else if> YAPISI (EĞER – EĞER DEĞİLSE)

Bazı durumlarda bir if deyimi içinde başka if deyimleri kullanmamız gerekebilir.<else if > olarak adlandırılan bu yapı kendisinden önce bir <if> ifadesi varsa anlam kazanır.

Uygulama 1

2. Switch Yapısı

Eğer bir değişkenin değeri belirli sabitlerle karşılaştırılacak ve bunun sonucunda farklı işlemler yapılacak ise if deyimi yerine switch deyimi kullanılabilir.

switch (değişken)

{

case sabit 1:

         deyimler;

      break;

case sabit 2:

        deyimler 2;

   break;

default:

      deyimler;

}

Bu deyime göre; bir değişkenin değeri sabit 1 e eşitse sadece ilgili case bloğundaki deyimler çalışır. Benzer biçimde değişkenin değeri sabit 2 ye eşitse bunu izleyen deyimler işlem görecektir. Eğer değişkenin değeri herhangi bir case içinde tanımlı bir sabite eşit değilse default başlıklı blok içinde yer alan deyimler çalışır.

Uygulama 2

Yazıma burada son veriyorum.Umarım faydalı bir yazı olmuştur.Bir sonraki yazımda görüşmek üzere..