Merhaba, uzun bir aradan sonra C++ derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili önceki yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Herkese keyifli okumalar.

VERİ TİPLERİ

Veri tipleri bellekte ayrılacak bölgenin büyüklüğünü belirlemek için kullanılırlar. C programlama dilinde 4 temel veri tipi bulunmaktadır. Bunlar int, char, float, double şeklindedir.

Veri tiplerini 3 başlık altında incelenmektedir.

1.Basit Veri Tipi (Simple data type)

2.Yapısal Veri Tipi (Structured data type)

3.İşaretçiler (Pointers)

BASİT VERİ TİPLERİ

1.Integral ya da Integer (Tam) Veri Tipleri

Tam sayılarla yani ondalık kısmı olmayan sayılarla ilişkili veri tipleridir.

Veri Tipi Değerleri Depolama (byte)
int -21474836448 to 21474836448 4
bool true and false 1
char -128 to 127 1

 

 

 • char en küçük integral veri tipidir. -128 ile 127 arasında değer alır.
 • char klavyeden yazabileceğimiz her karakteri ifade eder. Özel bir durumdur.
 • Karakterler  ‘ ‘ arasında gösterilir.
 • ‘A’ =65    ‘B’=66   gibi

2. Kesirli Sayı Veri Tipleri

Ondalık sayıları gösteren veri tipidir.

float: – 3.4E+38 ve 3.4E+38 sayıları arasında yer alır. Hafızada 4 byte yer kaplamaktadır.

double: -1.7E+38 ve 1.7E+38 sayıları arasında yer alır. Hafızada 8 byte yer kaplamaktadır.

NOT 1E → Üstel demektir.

E1→ 10¹

E2→ 10²

E-3→ 10-³ şeklinde ifade edilmektedir.

NOT2: double ve char ikisi de aynıdır. Farkı hafızada kapladıkları yerdir.

ARİTMETİK OPERATÖRLER VE ÖNCELİK İLİŞKİLERİ

+ Toplama
Çıkarma
/ Bölme
* Çarpma
% Kalan modülü

Örnekler

Buradan 5/2=2 ifadesi için şunlar söylenebilir. Öncelikle herhangi bir şey belirtilmemişse veri tipi int alınır. Bu örneğimizde de int alınmış ve sonuç 2 bulunmuştur. Eğer veri tipini double olarak alsaydı sonuç 5.0/2.0 şeklinde yazılıp 2.5 olarak bulunurdu.

Öncelik Sırası

(*, / , %) operatörleri (+, -) operatörlerinden daha önceliklidir.

*, / ve % aynı öncelik seviyesine sahiptir. Benzer şekilde + ve – aynı öncelik seviyesine sahiptir.

Örnek: 2*6-4+2*5/4+8 işlemini adım adım yapalım.

 • =(2*6)-4+((2*5)/4)+8  → şeklinde düzenleme yapalım
 • =12-4+(10/4)+8  →  ilk olarak * işlemi yapıldı
 • =12-4+2+8  →  / işlemi yapıldı
 • =8+2+8  →  – işlemi yapıldı
 • =18  → + işlemi yapıldı

ARTTIRMA VE AZALTMA OPERATÖRLERİ

++Artırma Operatörü

–Azaltma Operatörü

Önce Arttırma ve Sonra Arttırma Operatörleri

 • ++a Önce artır Operatörü ( a değişkenini bir artır ve a değişkeninin yeni değerini kullan)

y=++x ; ise x=x+1 ve sonra y=x

 • a++ Sonra artır Operatörü ( a değişkeninin mevcut değerini kullan ve sonra değerini bir artır)

y=x++ ; ise y=x ve sonra x=x+1

 • –b Önce azalt Operatörü
 • b– Sonra azalt Operatörü

4 Değişik 1 Artırma Yöntemi

 1. a=a+1 ;
 2. a+=1 ;
 3. a++ ;
 4. ++a ;

ifadeleri aynı anlama gelmektedir.

Yukarıda artırma/azaltma operatörlerinin işleyişine dair C++ programından bir örnek koydum. Bir sonraki yazımda programdaki ifadelerin ne anlama geldiğiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Takipte kalın.