Merhaba bu yazımla birlikte  C++ derslerine giriş yapacağım.

C++ GİRİŞ

C++ programı fonksiyon olarak adlandırılan bir ya da birden fazla alt programın birleşimidir. Fonksiyonlar aktivite edildikleri zaman bir şeyi başarırlar. Bazı fonksiyonlar ise bizler için hazırlanmıştır. Ancak programcılar kendi işlerini görecek fonksiyonlarını yazmalıdırlar. Her program main fonksiyonuna sahiptir. Main fonksiyonu aktivite edilmeden çalışan tek fonksiyondur.

C++ PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

cout<<“C++ Programina hosgeldiniz “<<endl;

return 0;

}

SEMBOLLER

Semboller 3 başlık altında altında incelenecektir.

  1. Özel Semboller
  2. Kelime Sembolleri
  3. Tanımlayıcılar

ÖZEL SEMBOLLER

+ – * /

. ; ? ,

<=  !=  ==  >=

Birinci satır : Matematik sembolleri

İkinci satır: İngilizceden alınmış noktalama işaretleri

Üçüncü satır: İki karakter tarafından oluşturulmuş simgelerdir ancak tek bir semboldür. Boşluksuz yazılırlar.

Bu üçüncü satırdaki sembolleri gördüğümüzde soru anlamı ifade edecek şekilde okuma yapılır.

Örneğin; y=(3<=5) ifadesini 3 küçük eşit midir 5 şeklinde okuruz.

KELİME SEMBOLLERİ

int, float, double, char, void, return 

Bu kelimeler daima küçük harfle yazılır.

Özel semboller gibi her biri tek bir sembol olarak düşünülür.

Program içinde yeniden tanımlanmaz ve amaçları dışında kullanılamazlar.

TANIMLAYICILAR

Tanımlayıcılar, programlarda görünen bir şeylerin adıdır. Değişkenler, sabitler, fonksiyon adları gibi… Bazı tanımlayıcılar önceden tanımlanmıştır bazıları ise kullanıcı tarafından tanımlanır. Tüm tanımlayıcılar ise C++ kurallarına uygun olmalıdır.

Özellikleri:

  1. Bir C++ tanımlayıcısı harflerden, rakamlardan ve alt çizgi ( _ ) karakterlerinden oluşur  ve sadece harf ya da alt çizgi ile başlamalıdır. Diğer sembollere izin verilmez.
  2. C++ büyük ve küçük harfe karşı duyarlıdır. Büyük harf ile küçük harf farklı değerlendirilir.

Örneğin; X tanımlayıcısı ile x tanımlayıcısı farklıdır.

Ya da SAYİ ile sayi tanımlayıcısı aynı şeyi ifade etmezler gibi

YANLIŞ TANIMLAYICILAR

Örnekler:

  1. 2nd : Bir tanımlayıcı rakamla başlayamaz.
  2. Merhaba! : Bir tanımlayıcı da ünlem işareti kullanılamaz.
  3. isci Maasi : isci ve Maasi arasında boşluk bırakılamaz.
  4. bir+iki : Bir tanımlayıcı da toplam sembolü kullanılamaz.

Yazıma burada son veriyorum . Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Her türlü soru ve görüşleriniz için kbal@industryolog.com adresine mail atabilirsiniz.