Merhaba C++ eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımızda C++ programlarının yapısını ayrıntılı olarak işleyeceğiz.

C++ PROGRAMLARININ YAPISI

Öncelikle çok basit bir program yazalım ve C++ programlarınn yapısını bu örnek üzerinde inceleyelim.

1.satırda ‘iostream’ isminde bir dosya programımıza eklenmektedir. #include komutu, kendisinden sonra gelen dosyayı programımıza dahil eder. Diğer bir ifadeyle , bu satır, ‘iostream adlı dosyayı bul ve programa ekle’ anlamı taşımaktadır.

4. satırla c++’la gelen bir yenilik karşımıza çıkmaktadır.

using namespace std;

Normal olarak programımızın diğer satırlarında kullanacağımız ‘cout’ ifadesi için c++’dan izin istememiz gerekir. Sadece ‘cout’ ifadesi için değil ‘cin’ vb. ifadelerden önce de std:: kalıbını kullanmak zorundayız.

std::cout<<“Merhaba Dunya…”<<“\n”;

std::cout<<“Merhaba Turkiye…”;

Ancak ‘using namespace std;’ ifadesi isim çakışmalarını önlemek amacıyla, std isim alanının kullanımının programa dahil edilmesini sağlar ve böylece ‘cout’,  ‘cin’ vb. gibi ifadelerden önce std:: ifadesini kullanmaya gerek kalmaz.

5. satır programımızın işlemeye başladığı satırdır. Her c++ programı ‘main’ isminde bir fonksiyon içerir. Fonksiyonlar ise, program içerisinde çağırarak kullandığımız, belli bir işi yaparak sonucu bize döndüren kod parçalarıdır.

‘main’ fonksiyonu programın ilk olarak çalışmaya başladığı özel bir fonksiyondur. ‘main’ ifadesini başında yer alan ‘int’ ifadesi fonksiyonun işini tamamladıktan sonra kendisini çağıran sisteme ne tür bir veri döndüreceğini tanımlayan bir ifadedir.

6. satırda yer alan ‘{‘  karakteri ‘main()’ fonksiyonunu başlangıcını; 13. satırda yer alan ‘}’ karakteri ise söz konusu fonksiyonun bittiğini göstermekte olup, bu karakterler arasında yer alan kısımlar blok olarak adlandırılır. Bir fonksiyon; ‘{‘ ve ‘}’ işaretlerinin arasına yerleştirilen bir ya da daha fazla sayıda bloklardan oluşur.

Blokların içinde deyimler yer alır. Deyimler programın amacına ulaşması için gereken işlemleri yerine getiren komutlardır. Deyimler noktalı virgül (;) ifadesi ile son bulur.

7. satırda 10. ve 11. satırlar gibi  programımızın okunabilirliğini artırmak amacıyla eklenmiş boş bir satırdır.

8. ve 9. satırlar programımızda asıl işi yapan satırlardır.

cout<<” Merhaba Dunya…”<<“\n”;

cout<<“Merhaba Turkiye…”;

Bu satırlarda cout deyimiyle birlikte << operatörü kullanılarak verilen değerleri, ki bizim örneğimizde bu değerler ‘Merhaba Dunya…’ ve ‘Merhaba Turkiye…’ ifadeleridir, ekranda görüntülüyoruz. 8. satırın sonunda yer alan ‘\n’ ifadelerinizin ekranda alt alta iki satır şeklinde görüntülenmesini sağlar.

12. satırda fonksiyonumuzun görevi tamamlanmaktadır.

13. satır, yukarıda da betirttiğimiz gibi fonksiyonumuzun, sonunu belirtmektedir.

Son olarak programımızı çalıştırdığımızda karşımıza yukarıdaki siyah ekran (çıktı) çıkar. Böylece programdan beklenen sonuç elde edilmiş olur.

Yazıma burada son veriyorum. Umarım sizler için verimli bir yazı olmuştur. Yazının devamı için takipte kalın.