C# da dizilerimizin metodlarına devam ediyoruz.

  • Join Metodu

Bu metod, dizi içindeki tüm elemanları, bir değişkene aralarına istediğimiz birleştirme deyimini koyarak aktarabilmemize yardımcı olur.

Kullanımı

a=String.Join(BirleştirmeDeyimi,Dizi_İsmi);

Önemli Not: Buradaki birleştirme deyimi string’dir. 

string[] sayılar={"1","2","3"};

string a;

a=String.Join("*",sayılar);

Gördüğünüz gibi her dizi elemanın arasına * işaretini koyup birleştirip değişkene aktardı.

Arasına tek karakter değil istediğimiz uzunlukta bir ifade yazabilirdik.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Array_Metodları_2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string[] sayılar = { "1", "2", "3" };

string a;

a = String.Join("Industryolog", sayılar);

label1.Text = a;
}
}
}

  • Copy Metodu

    Bir dizinin içeriğini başka bir diziye kopyalamak amacı ile kullanılan metoddur. 

Kullanımı

Array.Copy(Kaynak_Dizi_Adı,Hedef_Dizi_Adı,Eleman_Sayısı);

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Array_Metodları_2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string[] Sayılarx = { "1", "2", "3" };

string[] Sayılary = new string[3];

Array.Copy(Sayılarx, Sayılary, 3);

for (int i = 0; i < Sayılary.Length; i++)
{
listBox1.Items.Add(Sayılary[i]);
}
}
}
}

Burada dikkat etmemiz gereken bazı durumlar vardır.

  • Daha önceden hiç değer ataması yapılmamış ama uzunluğu belirtilmiş bir diziye copy metodu ile değer atadığımızda ve daha eğer dizi gelen elemanlarla tam olarak dolmadı ise dizinin dolmayan elemanlarına ulaşmak istediğimizde hata mesajı alırız.

  • Diziye değer ataması daha önceden yapılmış ise copy metodu ile bir miktar eleman diziye taşındıysa bu taşıma işlemi o. indisten başlar bunu da unutmamak gerek.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Array_Metodları_2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string[] Sayılarx = { "1", "2", "3" };

string[] Sayılary = new string[3];

Sayılary[0] = "4";
Sayılary[1] = "5";
Sayılary[2] = "6";
Array.Copy(Sayılarx, Sayılary, 2);

for (int i = 0; i < Sayılary.Length; i++)
{
listBox1.Items.Add(Sayılary[i]);
}
}

}
}

Gördüğünüz gibi 3 ve 4 ün yerini 1 ve 2 aldı 6 aynen kaldı. Çünkü diğer diziden sadece 2 elemanın geçmesini istedik.

  • Length Özelliği

Length dizilerde sıklıkla kullandığımız bir özelliktir. Length bir metod değildir. Property dir. Burada kısaca değinmek istiyorum. Bir dizinin uzunluğunu int türünden bize geri döner.

Kullanımı 

Dizi_İsmi.Length 

şeklindedir.

  • Clear Metodu

Bu metod diziler içinde silme işlemini gerçekleştirir.

Kullanımı

Array.Clear(Dizi_İsmi,BaşlangıçIndexi,Silinecek_Eleman_Sayısı);

Öncelikle hangi dizide silme işlemi yapacağımızı dizinin ismini yazarak belirtiyoruz. Daha sonra kaçıncı indisten itibaren silme işlemi gerçekleşecek bunu belirtiyoruz. Son olarak kaç eleman silineceğini söylüyoruz.

int[] dizi = {1,2,3, 4,5};

Array.Clear(dizi, 1,2);

Bu işlemin sonunda dizinin 1. indisinde bulunana eleman yani (2) den itibaren 2 eleman siler. 2 ve 3 bu işlem sonunda silinecektir.

Peki silme işleminden sonra dizi sola ötelenir mi?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Array_Metodları_2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int[] Sayılar = { 1,2,3,4,5};

Array.Clear(Sayılar, 1, 2);

for (int i = 0; i < Sayılar.Length; i++)
{
listBox1.Items.Add(Sayılar[i]);
}
}

}
}

Gördüğümüz gibi bir öteleme işlemi gerçekleşmedi sadece değerler 0 a eşitlendi. Bu bir string dizi olsaydı boşluk karakterine eşitlenecekti.

Dizideki Tüm Elemanları Silme

Array.Clear(Dizi, 0, Dizi.Length);

Bu işlem sayesinde dizideki tüm elemanlar silinebilir.

  • Indexof Metodu

Bu metod dizi içindeki bir elemanın index numarasını geri döner.

Kullanımı

Array.IndexOf(Dizi_İsmi,Aranacak_Değer) 

int[] Sayılar = { 1,2,3,4,5};

Array.IndexOf(Sayılar,5)

Yani bu ifadenin söylediği, 5 sayısı Sayılar dizisi içinde kaçıncı sıradadır. Index değeri geri döner.

Eğer sorduğumuz değer dizi içinde yoksa o zaman geriye -1 değerini dönecektir.

Bununla ilgili bir sayısal loto oyunu yapacağız.

Bu dersimizde bu kadardı bir sonraki yazımda görüşmek üzere.


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Murat Bilginer
21 Şubat 1992 Doğumlu. Endüstri Mühendisi olarak Lisansını 2016 yılında tamamlamıştır. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusudur. Şu anda kendi şirketi Brainy Tech ile hem Yazılım Hizmetleri Sunmakta Hem de Online Eğitimler Vermektedir.