C# Eğitimlerimize daha önceden aşağıdaki linkte kısaca bahsettiğim operatörler konusuna biraz detaylı gireceğimiz yazımızla devam ediyoruz.

C# Eğitimleri – İlişkisel ve Mantıksal Operatörler

 • Topla : (+) Topla operatörümüzdür.  Sayısal ifadeler için normal matematiksel toplama işlemini gerçekleştirirken string ifadelerde birleştirme işlemini gerçekleştirecektir.

int A=10+20;

Bu ifadenin eşiti 30’dur.

string A=”10″+”20″;

Bu ifade geriye string olarak 1020 değerini döndürecektir.

 • Çıkar : (-) Çıkar operatörümüzdür. Matematiksel ifadeler için bir anlamı vardır sadece. Matematikteki çıkarma işlemini gerçekleştirir. Bir sayının önüne getirilerek o sayının negatif değer alması da sağlanabilir.
 • Çarp : (*) Çarpma işlemi operatörümüzdür. Matematiksel çarpma işlemi gerçekleştirir. Sadece sayısal değerler için bir anlamı vardır.
 • Bölme : (/) Bölme işlemi operatörümüzdür. Matematiksel bölme işlemini gerçekleştirir. Sadece sayısal değerler için bir anlamı vardır.
 • Kalan(Mod) : (%) Mod alma işlemidir. Matematiksel anlamda bir birine bölünen iki sayının sonucunda kalanı sonuç olarak dönen operatördür.

int A=5%2;

Bu işlem sonuç olarak 1 kalanını geri dönecektir.

 • Atama : (=) Bu operatör atama operatörüdür. Matematiksel anlamda eşittir ifadesi ile karıştırılmamalıdır.

int A=5;

Bu ifadede 5 değeri A değerine atanmıştır.

Bu bağlamda;

int A=5;

A=A+5;

Matematiksel eşitlik anlamında anlamsız olan bir ifade atama operatörü ile gerçekleştirildiği için anlamlı hale gelmektir.

A değişkenine son satırdan sonra 10 değeri atanmış olur.

 • Eşitlik : (==) Bu şekilde yan yana kullandığımız 2 eşittir ifadesi matematiksel eşitlik ifadesinin karşıtıdır.

Yalnız bilmemiz gereken önemli bir kural normal bir kodlama esnasında bir değişkeni bir değere eşitlik ifadesi ile değer veremezsiniz.

Eşitlik ifadesi genelde karşılaştırma operatörleri ile beraber kullanılır.

Kullanımı aşağıdaki gibidir genelde.

 • Eşit Değil : (!=) İfadesi eşitsizliği ifade eder. Bu ifadede bir değişkene değer ataması şeklinde bir kullanımı söz konusu değildir. Ancak karşılaştırma operatörü olarak kullanılabilir.

! ifadesi tek başına (değili) anlamını taşır. Yani önüne geldiği bir işlemin değilini kontrol eder. Eşitlik önüne gelince eşit değili. Büyüktür önüne gelirse büyük değili kontrol eder.

int A = 5;

if (!false)
{
//Kodlar
}

Burada false değerinin değili true değeridir. Buna eşitlemiştir ifadeyi.

 • Büyüktür : (>) Büyüktür ifadesidir.
 • Küçüktür : (<) Küçüktür ifadesidir.
 • Büyük Eşit : (>=) Büyük Eşit ifadesidir.
 • Küçük Eşit : (<=) Küçül eşit ifadesidir.
 • Sağa Ötele : (>>) Bu ifade ile yaparız. İlk baktığımızda sağa ötelemek tam bir anlam ifade etmiyor gibi gelebilir. Bir örnekle ne yaptığını açıklayalım.

int A=5;

A=A>>5;

Bu işlem şunu yapacaktır. 5 değerini 25  değerine böler ve sonucu A değişkenine atayacaktır. 

Sonuç int türünde tanımlama yaptığımız içinde 0 olacaktır.

Bir örnek daha yapalım. Değerinin 25 olduğu A değerini 3 sağa öteleyiniz.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int A = 25;

A = A >> 3;

label1.Text = A.ToString();
}

Ne yaptığına bakalım. A= 25; 23 =8

A=A>>3 ün anlamı A=A/23 =8

Buda bize 25/8 den 3 değerini dönecektir. Çünkü tanımlamamız integerdır.

Öteleme işlemlerini double gibi ondalıklı sayı veri tipleri ile beraber kullanamazsınız.

 • Sola Ötele : (<<) İfadesi ile gerçekleştirilir.

Hemen bir örnek ile olayı açıklayalım.

int A=5;

A<<6;

Sola ötelemenin anlamı :

A=5;

A=A<<6; A=5*26

Sola ötelemenin anlamıda budur. Değişken değeri çarpı girilen sayının 2 nin kuvveti şeklinde yaz ve çarp.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int A = 25;

A = A << 3;

label1.Text = A.ToString();
}

 • Bitsel Ve : (&) Tek başına yaptığımız & işareti mantıksal ve işlemini ifade eder. Yapılan işlemler bit seviyesindedir. yani verilen değerlerin bit değerleri arasında karşılaştırma yapılır. Sonuçlar o bitlerden gelen 1 ve 0 durumlarına göre karşılaştırılır.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string A = "Murat", B = "Murat";

if (A == B &amp; B == A)
{
MessageBox.Show("Test");
}
}
 • Bitsel Veya : (|) bu işlemde mantıksal veya ifadesidir. Değerlendirme şekli olarak mantıksal ve ifadesinden farkı yoktur.
 • Mantıksal Ve : (&&) İki tane yan yana ve işareti ile gerçekleştirilir. Değerlerin o anki tiplerinde karşılaştırma yapılır.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string A = "Murat", B = "Murat";

if (A == B &amp;&amp; B == A)
{
MessageBox.Show("Test");
}
}
 • Mantıksal Veya : (||) şeklinde kullanılır.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string A = "Murat", B = "Murat";

if (A == B || B == A)
{
MessageBox.Show("Test");
}
}
 • Özel Veya : (^) şeklinde kullanılan operatördür. Bu operatör karşılaştırılan verilerin karşılıklı basamakları farklıysa ilgili basamağında 1 tutar, diğer durumlarda 0 tutar.

DipNot: Bitsel operatörler aritmetik operatörler ve karşılaştırma operatörlerinden düşük önceliklidir fakat bu operatörler aynı satırda olduklarında aralarındaki öncelik sıralaması &(bitsel ve), ^ (bitsel özel veya), |(bitsel veya) şeklindedir.

 • ?: operatörü: Bu operatör tek başına if else gibi davranabilir. C# da 3 operand alan tek operatördür.
 •  Kullanımı; koşul ? doğru_değer : yanlış değer
int B;

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int A = 5;

B = (A == 5) ? 5 : 6;

label1.Text = B.ToString();
}

Burada unutmamanız gereken B değerinin local değil Global tanımlaması gerektiğidir.

Evet bu eğitim yazımında sonuna geldim. Umarım faydalı olmuştur.


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Murat Bilginer
21 Şubat 1992 Doğumlu. Endüstri Mühendisi olarak Lisansını 2016 yılında tamamlamıştır. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusudur. Şu anda kendi şirketi Brainy Tech ile hem Yazılım Hizmetleri Sunmakta Hem de Online Eğitimler Vermektedir.