C# Eğitimlerimizde soyut kavramlardan kurtulup yavaş yavaş program kodlamaya doğru giderken bu yazımız temel ve önemli bir yazı.

1.İlişkisel Operatörler

1.Atama Operatörü

C# ve pek çok programlama bir değer solundaki değişkene atama işlemi yapılır.  Atama opertörü = (Eşittir) işaretidir.

Tek başına kullanılan eşittir bir eşitliği değil atamayı ifade eder.

int x;

x=5;

Böyle bir ifade ile karşılaştığımızda diyeceğizki x e 5 değeri atanmış.

X eşittir 5 demek yanlış olacaktır.

2. Eşittir Operatörü

C# da eşitlik ifadesi == (Yan Yana iki Eşit) bu şekilde ifade edilir.

Ve metodlar içinde sadece karşılaştırma işlemi yapılırken kullanılabilir.

int x;

x==5;

Böyle bir kullanım şekli yoktur. Kodlar içinde yaptığımız işlem her daim atama işlemi olacaktır.

Peki nerede kullancağız biz bu ifadeyi.

Örneğin X e program boyunca değerler atandı.

En sonda X in değerine göre bir işlem yapacağız.

if(X==5)

{
//Kodlar

}

İşte böyle bir durumda x eşit mi 5 e sorusunu sorar ve eğer 5 e eşitse o if ifadesi geriye true değerini dönecektir.

3. Büyük ve Küçük Operatörleri

C# da bir değerin farklı bir değerden büyüklüğünü > (büyüktür) operatörünü kullanarak karşılaştırabiliriz.

Bu ifadenin de tek başına kullanımı yoktur. Sadece şart ifadesi içinde kullanılabilir.

Küçük operatörü < (küçüktür şeklindedir.

4. Büyük Eşit ve Küçük Eşit Operatörleri

Büyük eşit >= (Büyük Eşit) şeklinde kullanılır.

Küçük eşit <= (Küçük Eşit) şekliden kullanılır.

5. Kalan Bulma Operatörü

İki sayının bölümünden kalanı bulmak istediğimiz durumlarda kullanabileceğimiz operatör % (Yüzde) kalan bulma ifadesidir.

x=5%2;

dediğimizde bize 1 değerini geri dönecektir.

6. Toplama Çıkarma Çarpma Bölme Operatörleri

Toplama = +

Çıkarma = –

Çarpma = *

Bölme = /

7. Üs Alma

C# da üs alma işlemini Math sınıfının Pow metodu ile yapmanızda fayda vardır. hataları en az düzeye indirmiş olursunuz.

Math.Pow(Üssü Alınacak Değer, Üs Alınacak Değer);

şekliden bir kullanımı mevcuttur.

x=Math.Pow(3,2);

Bu işlem bize 9 değerini geri dönecektir.

 2. Mantıksal Operatörler

Mantık ifadelerinden bildiğimiz Ve ve Veya ifadeleri C#’da da vardır.

Matematiksel anlamdaki kullanımları ile aynı değerleri ifade ederler.

  1. Ve Operatörü

C# da ve operatörünü yapabilmek için && (Yan Yana İki Ve) işareti yapılmalıdır.

Karşılaştırma karar yapılarında karşımıza çıkacak bu durum için bir tane örnek kullanım göstermek gerekirse

if(x>5 && x<8)

Yukarıda gördüğünüz ifade de x değeri 5 den büyük ise True değerini alır sonra && (ve) operatörüne gelir sonra x 8 den küçük mü diye bakar eğer küçük ise değeri True olur

TRUE && TRUE değeri geriye TRUE değerini dönecektir.

Eğer büyük olursa false olur.

TRUE && FALSE = FALSE olacaktır.

& bu işareti klavyede (Shift+6) tuş kombinasyonu ile yapabilirsiniz.

2. Veya Operatörü

Veya operatörünün simgesi || işaretidir.

|| işaretini klavyede (Alt Gr + Çizgi) tuş kombinasyonuyla yapabilirsiniz.

Bu ifadenin kullanımı;

if(x>5 || x<8)

şeklindedir.

Mantıksal operatörlerin hangi durumlarda ne sonuçlar döndüğünü küçük bir viki araştırması ile bulabilirsiniz eğer bu konuda bilginiz yok ise.

Bu yazımında böylece sonuna geldim. Görüşme dileğiyle.


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Murat Bilginer
21 Şubat 1992 Doğumlu. Endüstri Mühendisi olarak Lisansını 2016 yılında tamamlamıştır. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusudur. Şu anda kendi şirketi Brainy Tech ile hem Yazılım Hizmetleri Sunmakta Hem de Online Eğitimler Vermektedir.