Bir Tez Konusu : Portföy Optimizasyonu- I

Merhabalar bu yazımda portföy kavramını ve yönetmeliğini ele alacağız. Tez çalışmamı bu alanda yaptığım için Portföy alanında yazılarımın devamı gelecektir. Keyifli okumalar.

İlk olarak portföy tanımı ile başlamak istiyorum;

Portföy Nedir?

Portföy, gerçek veya tüzel kişilerin yatırım yapmak ve kazanç sağlamak amacıyla elinde tuttuğu ve istediği gibi tasarruf ettiği nakit para, döviz, altın, tahvil, hisse senedi, mevduat ve bono gibi yatırım araçlarının toplam değeridir.

Portföy Yöneticiliği Nedir?

Yatırımcıların tasarruflarının, profesyonel bir şekilde uzmanlar tarafından değerlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Portföy yönetim şirketleri tarafından, yatırım sözleşmesine bağlı kalınarak, yürütülen Kolektif Portföy Yönetimi, yatırımcıların paralarının yönetilmesi, portföylerin mevzuatlara, sözleşmeye ve iç tüzüğe uygunluklarının takip edilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, fon gelir-giderlerinin hesaplanması ve dağıtımı, değerleme ve pay fiyatlarının hesaplanması gibi hizmetleri kapsar.

Görselde bir yatırımcının, Portföy yönetimini nasıl yapılmakta olduğunu görüyoruz.

Portföyler; yatırımcının kazanç beklentisi, vadesi ve risk profili baz alınarak oluşturulur,yönetilir. Performanslar anlık olarak takip edilerek, değişen sermaye piyasalarına göre portföy güncellenmeleri yapılmalıdır.

Bunlara ek olarak bir de hangi portföye ne kadar yatırım yapılmalıdır? Bunun optimum hali nasıldır? Sorularına cevap için de Portföy Optimizasyonu kavramı ortaya çıkmıştır.

Portföy Optimizasyonu Nedir?

Portföy optimizasyonu, esas olarak getirinin maksimize edilmesi ve riskin minimize edilmesinin hedeflendiği çok amaçlı bir optimizasyon problemidir.

Portföy optimizasyonu, temel olarak birim risk başına getirinin maksimizasyonu olarak tanımlanabilir.

Portföy yönetiminin en önemli fonksiyonlarından birisi, risk ve getiri arasında ilişki kurmaktır. Bilindiği gibi herhangi bir menkul kıymete yatırım yaparken göz önünde tutulacak en önemli unsur, söz konusu menkul kıymete ait risk ve getiri arasındaki ilişkidir. Çünkü yatırım araçlarının seçimi, büyük ölçüde bu iki unsurun karşılaştırılmasını ve bunlar arasında uygun bir değişimin saptanmasını gerektirir.

Genel olarak bir görselle özetleyecek olursak

Portföy sayesinde kişi veya kuruluşlar yatırımlarını çeşitlendirerek, riskleri dağıtmaya çalışırlar.

Şöyle düşünebilirsiniz; elimizdeki tek su testisi kırılırsa o anda içine su koyabileceğimiz bir başka testi olmaz fakat iki su testisiyle su doldurmaya gidersek, biri kırılsa dahi diğerine su koyabiliriz. Yani söz gelimi, yatırım portföyünüzü geniş tutmanız olası riskleri azaltır.

Portföy çeşitlendir, risklerin dağıtılması gibi avantajlar sağlar. Fakat çeşitlendirme sonrasında daha fazla yatırım aracının yönetilmesi zorunluluğu, daha fazla analiz yapma gerekliliği gibi bazı dezavantajları da beraberinde getirir. Bu durumda az önce bahsettiğim optimizasyon devreye girmektedir.

Yazımın başında belirttiğim gibi Tez konum Portföy Optimizasyonu üzerine, bu alanda yazılarımın devamı gelecektir. Sağlıcakla kalın.