Bir Dizi Yalın Üretim

 

Klasik Yalın Üretim anlatımlarından farklı bir anlatım, farklı bilgi ve gerçek uygulama örnekleriyle akıcı bir yazı dizisi bulacaksınız. Uzatmayalım yalın kalalım ve Yalın Üretime geçiş yapalım.

Yalın üretim en temel tanımı “Ürün ve hizmet üretme süreçlerinde israfları ortadan kaldırmak” tır. Yalın düşüncenin üretim ve hizmet üretme süreçlerinde kullanılan kavramıdır Yalın Üretim. Yalın üretimden bahsederken kavramlarını ve araçlarını tek tek irdeleyerek ele alacağım ve üzerinde yaşadığımız Dünya’ya  ve hayata dair etkilerinden de bahsetmeye çalışacağım.

Klasik Yalın Üretim tanımının içerisinde yer alan ve en temel kavramı olan israf kelimesinden başlamak istiyorum.

İsraftan Tanımlanan Nedir?

Yalın Üretimde, müşteri tarafından değer oluşturmayan her şey israftır ve müşteriler israflar için bedel ödemeyi kabul etmez. Dolayısıyla ürüne değer katmayan işler ya şirket için maliyet oluşturacaktır. Oluşan maliyet ürüne yansıtılmaz ise karlılık düşürecek, ürüne yansıtıldığında ise satış fiyatını arttıracağından rekabet avantajı düşmektedir.

Malzeme taşıma, fabrika içi sevkiyat, depolama, stok, elleçleme, gereksiz enerji sarfiyatı, kusurlu ürün, makine arızası, plansız makine duruşları, sarf malzemeler, iadeler,hurda, üretim fazlası, yarı mamul,  gereksiz hareketler, uzak mesafeler, yürüme, karmaşık prosesler, müşteri memnuniyetsizliği, bitmeyen projeler, fazla ve eksik personel, fazla ve eksik makine/ekipman ve zaman üretilen ürüne doğrudan bir katma değer katmayacaksa israftır.  

Yalın üretim uygulamalarında israfı doğru tespit etmek uygulamanın başarısına doğrudan etki edecektir. İşletme körlüğü ihtimalini de göz önünde bulundurarak israfları tespit ederken dışarıdan bir gözün değerlendirmesinde fayda vardır.

Prosesi insanlardan arındırıp otomatik makinelere geçiş yaparak Yalın Üretim uyguluyorum demek eksik olur. Yalın Üretim araçlarını sistematik bir şekilde kullanıldığında uygulanmış olur. Aksi taktirde sadece otomatik makinelere yer vererek sadece daha standart işlere yer verilmiş olur. Otomatik makinelerin kullanılmadığı bir proseste de yalın üretim uygulanabilir.

İsrafları tespit etmek için ise bir Yalın Üretim aracı ise 7 MUDA kullanılır.

 Yalın’lıktan bahsederken gereksiz kelimeler kullanmaktan kaçınarak kelime israfını engellemeye çalıştım. Bu arada görel bana aittir 🙂

 

Seriye ait diğer yazılarım:

Yalın Üretimin Üretime Katkısı

 

Kişisel bloğum: www.kazimyanmaz.com

tkazim