Günümüzün rekabet koşullarında şirketleri ayakta tutabilmek zorlu bir hale geldiği için şirketler birçok yöntem aramıştır. Bu arayışlar sonucunda Balanced Scorecard performans değerlendirme yöntemi bulunmuştur.

Balanced Scorecard, Türkçe olarak genellikle kurumsal karne olarak çevrilmiştir. Dengelenmiş skor kartı, dengeli sonuç kartı ve dengeli skor karnesi gibi farklı anlamları da vardır.

Norton ve Kaplan tarafından 1992 yılında geliştirilmiştir. BSC, şirketleri analiz ederken sadece finansal göstergelerle ilgilenmek yerine finansal olmayan göstergelerle (performans ölçümleri, müşteriler gibi) de ilgilenmektedir.

Şirketlerin belirlenmiş olan stratejilerini uygulanabilir hale getirir. BSC performans ölçümü olarak geçmişte belirlenen hedeflere bakmak yerine şirketin geleceğe yön vermesini sağlamaktadır.

Organizasyonun tüm departmanlarında çalışanların uzun dönemli stratejiyi anlamasını ve çalışanların buna uygun hedefler vermesini sağlar.

BSC ile yöneticilerin, çalışanların kendi davranışlarının şirket başarısı üzerindeki etkisini anlamaları açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Her düzeydeki yönetici tarafından iyi bir performans aracı olarak kullanılabilir.

Balanced Scorecard Adımları

1-Tanımlama

İlk adımda, çalışanların tümü (yöneticiler de dahil) fikir birliği içerisinde hedef ve stratejilerini belirleyip açık ve net olarak tanımlarlar.

2-Değerlendirme

Bu adımda ise stratejik geri bildirimler ve değerlendirmeler yapılır. Geri bildirimler ve değerlendirmeler organizasyona öğrenme yetisi kazandırır.

Stratejinin belirli amaçlarla ifade edildiği bu aşamada organizasyon; sürekli öğrenme ve gelişme becerileri, iş süreçlerinin etkinliği, müşteri beklentileri ve finansal sonuçlar olmak üzere 4 ana boyut göz önüne alınmaktadır.

a) Finansal Boyut

Bir kuruluşun finansal performansı ve etkili kaynak kullanımı ile ilgilenir.

b)Müşteri Boyutu

Organizasyonun performansını kuruluşun hizmet edeceği müşterilere karşı davranışları açısından incelenmesini sağlar.

c) Organizasyonun İç Verimliliği

Bir kuruluşun ürün/ hizmetler ve organizasyon içerisinde ilerleyen süreçlerle alakalıdır.

d)Öğrenme ve Gelişme Boyutu

Bir kuruluşun vizyonuna ulaşmak için amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde eğitim verilmesi ve gelişim gösterilmesiyle alakalıdır.

3- Planlama

Bu aşamada iş planlaması yaklaşımı kullanılır. İş planlaması ile iş ve finansal planlamaların birleştirilmesi sağlanır. Bu süreçte kaynaklar tanımlanır, dönüm noktaları belirlenir, sonuç kartı oluşturulur ve organizasyonel sonuç kartı, bireysel sonuç kartına dönüştürülür.

4-Yetiştirme

4. adımda stratejilerin organizasyon içerisine yayılmasını, öğretilmesini ve bağlantıların kurulmasını sağlar. Stratejiler, uzun dönemli hedefler ile bu aşamada bağ kurulur. Performans ölçütleri belirlenip ödüller konulabilir.

BSC Uygulanmadan Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • BSC, yönetim performansı değerlendirmek için önemli bir unsurdur fakat performansı geliştirmek için kullanılmamaktadır. (BSC bir karar aracı değildir.)
  • Ortaya koyulan ve uygulanan fikirler daha çok üst yönetimin fikridir. Bundan dolayı hem çalışanın hem de yöneticinin fikirlerini koyduğu bir yöntem kadar etkili olamayabilir.
  • BSC, ortaya kullanılan ölçülerin herhangi birinin iyi olup olmadığına karar verme konusunda belirleyici değildir.
  • BSC uygulanırken; veri toplama, üst yönetim desteğinin alınması, değişim direncinin kırılması, süreçlerin basitleştirilmesi, şirket içerisindeki zayıflıkların ortaya konulması gerekmektedir.
  • Bütün çalışanların ölçüleri anlaması ve onaylaması gerekmektedir.
  • Değişime açık kurum kültürü oluşturulmalıdır.

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win
Simay Avcı

Ben Simay Avcı. Gazi Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Veri bilimi ve tasarımla ilgilenmekteyim.