Simay Avcı

Ben Simay Avcı. Gazi Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Veri bilimi ve tasarımla ilgilenmekteyim.
 • Balanced Scorecard (BSC)

  Günümüzün rekabet koşullarında şirketleri ayakta tutabilmek zorlu bir hale geldiği için şirketler birçok yöntem aramıştır. Bu arayışlar sonucunda Balanced Scorecard performans değerlendirme yöntemi bulunmuştur.

 • Performans Yönetimi Sistemleri (PYS)

  Performans yönetimi, çalışanların değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, ücretlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarının alt yapısını oluşturan bir fonksiyon olarak tanımlanabilir.

 • Veri Zarflama Analizi-3

  Veri zarflama analizini ikiye ayırmıştık. Bunlar CCR ve BCC performans ölçümleriydi. Bir önceki yazımda CCR girdiye yönelik performans ölçümü kısmını görmüştük. Dilerseniz tıklayarak okuyabilirsiniz. Şimdi...

 • Gerilla Pazarlama (Guerilla Marketing)

  Gerilla pazarlama nedir? Bir işletme için avantaj ve dezavantajları nelerdir? Hangi büyüklükte şirketlerin kullanımı için uygundur? Gerilla pazarlama örnekleri nelerdir? sorularının cevaplarını arayacağız.

 • Veri Zarflama Analizi-2

  Veri zarflama analizinin yöntemlerini CCR ve BCC olarak ikiye ayırmıştık. Bu yöntemlerin nasıl kullanıldığına ve uygulandığına bakabiliriz.

 • Hayatımızı Kolaylaştıran Veri Görselleştirme

  “Bir resim bin sözcüğe bedeldir.” yaklaşımıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Veriler bilgisayarın anlayacağı şekilde matematiksel ve yazılımsal olarak bilgisayara kaydedilir. Bilgisayarlar ise bu veriler üzerinde...