Merhaba arkadaşlar,

önceki yazılarda atölyede parça işleme modelinin tasarımını yapmıştık. Ancak benzetim çalışmamızın sonuçlarını görmemiz amacıyla modelimizi çalıştırmamız gerekir. Modelimiz çalışırken sonra sistemin nasıl çalıştığını, durduktan sonra ise nasıl sonuçlarla karşı karşıya kalacağımızı görebiliriz. Bu yazımda tasarımını yaptığımız modelin çalıştırılmasından ve sonuçlarının yorumlanmasından bahsedeceğim.

Modeli tasarlanıp modüllere bilgi girişi yapıldıktan sonra sonuçları gözlemleyebilmek amacıyla model çalıştırılır. Run-Setup menüsünden çalıştırma parametrelerine ulaşılabilir. Project Title kısmından projeye isim verilir. Analyst Name kısmında ise analizi yapan kişinin ismi girilir. Statistics Collection kısmında ise modelin çalışması sonucunda sonucun yorumlanması için ihtiyaç duyulan birimler tek tek işaretlenir.

r1

Eğer benzetim çalışma süre sınırlandırılmazsa model bunu sonsuz(infinitive) olarak algılar. Günlük hayatta çalışma süreleri sınırlıdır. Örneğin vardiya sistemiyle çalışan bir işletme günde 8 saat üretim yapıyorsa burada tüm gün çalışıyor göstermek yanlış sonuç elde etmeye sebep olur. Atölye hafta içi günde 8 saat olarak haftada 40 saat çalışıyor kabul edilirse aşağıdaki resimde gösterilen bilgileri girmemiz gerekir. Time Units kısmı bize girmiş oluna 40 sayısının birimini göstermektedir. Base Time Units ise modelde kullanılan zaman birimini gösterir. Bu nedenle örnekte farklılık göstererek biri saat biri dakika olarak işaretlenmiştir.

r2

Modelin Çalıştırılması

Modeli çalıştırmak için farklı yollar var. Bunlar aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

r3

Sonuçların Yorumlanması

Model durduktan sonra Project Bar başlığı altında bulunan Reports kısmından sonuçlara ulaşılabilir. Reports başlığı altında da istatistiği tutulan başlıklar yer almaktadır. Modeli çalıştırmadan önce işaretlediğimiz entity,queue ve resource başlıklarındaki istatistikleri inceleyecek olursak:

Öncelikle Oueues başlığı altında tutulan istatistikleri inceleyelim. Bu başlık altında modelde var olan işlemlerdeki kuyruklar incelenmektedir. (kuyrukta ne kadar beklenildiği, kaç kişinin beklediği gibi)  Start time ve stop time bizim benzetim çalışmamızın başlangıç ve bitişini gösterir. Örneğimiz 40 saat çalıştığı için stop time 2400 dakika olarak sonuçlarda gösterilmiştir. Replication ise modelin kaç kez tekrarlandığını göstermektedir. Bu parametreyi değiştirmek için yine Run-Setup menüsü kullanılır.

Modelimizde Process modeliyle göstermiş olduğumuz işlem sayımız 4 adettir. Bu sebeple kuyruk sayımız da 4 olur. Waiting time kuyruklarda dakika cinsinden bekleme sürelerini göstermektedir. Dakika cinsinden olduğunu anlama sebebimiz time units kısmında minutes ifadesi olmasıdır. İstatistiklerin ileriki sayfalarında time units kısmında hour yazdığını da göreceksiniz. İki sonuçta aynıdır ancak yorumlarken birim değişikliğine dikkat etmemiz gerekmektedir. Number waiting ise kuyrukta bekleyen entity (bizim örneğimizde parça) sayısını göstermektedir.

İstatistiğin bu ilk sayfasında verilen değerler average yani ortalama değerlerdir. Daha detaylı değerler istatistiklerin ileriki sayfalarında yer almaktadır.

r4

Queues istatistiklerinde sonraki sayfalara bakacak olursak daha detay bilgilere sahip oluruz. A hazırlık işleminde kuyrukta ortalama bekleme süresi 14.9872 dakika, kuyrukta minimum bekleme süresi 0 dakika ve kuyrukta maksimum bekleme süresi ise 47.5343 dakikadır.

Yine A hazırlık işleminde kuyrukta ortalama bekleyen parça sayısı 3.1822, kuyrukta minimum bekleyen parça sayısı 0, kuyrukta maksimum bekleyen parça sayısı ise 12’dir.

r5

Tamir işlemi kuyruğundaki değerleri incelersek; kuyrukta ortalama bekleme süresi 536.79 dakika, kuyrukta minimum bekleme süresi 0 dakika ve kuyrukta maksimum bekleme süresi ise 933.32 dakikadır. Kuyrukta ortalama bekleyen parça sayısı 15.9793, kuyrukta minimum bekleyen parça sayısı 0, kuyrukta maksimum bekleyen parça sayısı ise 32’dir.

r6

Resources istatistiklerini incelediğimizde ise kaynaklarla ilgili bilgilere ulaşırız. Process modüllerinde belirttiğimiz 4 adet kaynağımız vardı. Onların kullanımıyla ilgili bilgiler bu başlık altında yer almaktadır. İlk sayfada yer alan Inst Util başlığı altında kaynakların kullanım oranları verilmiştir.

0.96 oranıyla en çok kullanılan kaynağın operatör kaynağı olduğunu görüyoruz. Model tasarımına geri dönüp baktığımızda operatör kaynağının en çok beklemeye sahip olan tamir işleminde kullanıldığını görürüz.

r7

Entities başlığına baktığımızda ise atölyeye giren ve çıkan parça sayılarını görebiliriz. Atölyeye 2400 dakika boyunca Parça A’dan 512, Parça B’den ise 300 adet giriş yapmıştır. Model durdurulduğunda atölyeden çıkmış Parça A sayısı 486, Parça B sayısı ise 287’dir.

r10

Bir sonraki yazıda yeni bir örnekle görüşmek üzere 🙂