Merhaba,

“6(Six)  Sigma Yalın Üretim” denildiğinde aklımıza ilk gelenlerden biridir. Peki nedir bu 6 sigma? Nasıl hayatımıza girmiştir? Faydaları nelerdir? gibi sorularımızın cevabı olacak şekilde 6 sigma eğitimleri adı altında bir yazı dizisi paylaşacağım sizlerle. Keyifli okumalar diliyorum.

Altı Sigma’nın Hayatımıza Girişi

Günümüzde piyasada en çok duyduğumuz kelimelerden biri olan REKABET “ burada da karşımıza çıkıyor. Ne de olsa rekabet olmazsa olmaz. Rekabet edeceğiz ki hep daha yenisi ve iyisi için mücadele edelim. Bu rekabet ortamında işletmelerin uzun vadede ayakta kalabilmesi için yapılması gereken en önemli şeylerden biri verimlilik artışıdır. Peki bu verimliliği nereden alacağız? Tabii ki müşteriden. Yani her zaman dediğimiz gibi müşteri memnuniyeti. Müşteri ne istiyor? bu sorunun cevabı bizi iyi bir verimliliğe ve doğru bir rekabet ortamına götürecektir. Bunun için ;  İstenilen ürün ve hizmeti , zamanında ve doğru şekilde teslim etmeliyiz. Bu hedefi doğru şekilde gerçekleştirmek için müşterileri doğru ve eksiksiz olarak anlayıp, kurum içinde ilgili birimlere tam ve doğru bir bilgi akışı sağlanmalıdır.

Yoğun rekabet ortamı, teknolojide ilerleme, dünya pazarlarının küçülmesi ise kuruluşları; müşteri isteklerine uygun, istenilen kalitede, istenilen zamanda ürün üretilmesine itmiştir. Ürün kalitesi artık milyonda hata düzeyi ile ölçülmektedir. Bu sıkı kalite kriterleri, kontrol ve tamir yöntemiyle karşılanamaz.Tasarım anından itibaren tüm istem ilk defada doğru tasarlanmalı ve üretilecek hale getirilmelidir. Altı Sigma ise , şirketlerin her türlü sürecini daha verimli hale getirerek karlılıklarını arttırmalarına ve büyümelerine yardımcı olmuştur. Yüksek enflasyon ile geçirilmiş son yirmi yıl ve sık sık yaşanan krizlerin ardından şirketlerin köklü değişim projelerine girişme zamanının gelmiş olması Türkiye’de de Altı Sigma’ya olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Kısa süre içinde bazı üst ve orta düzeydeki sirketlerin elde ettiği büyük boyutlu kazançlar, Altı Sigma’nın ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. En az bunun kadar önemli olan başka bir nokta da, Altı Sigma’nın kalıcı başarıyı garantileyecek yeni yapı ve uygulamaları geliştirmede oynadığı roldür. Uygulaması oldukça zor olan Altı Sigma’nın uluslararası firmalar çapında kabul görmesinin sebepleri araştırıldığında ilk fark edilen, bu sistemin firmalara sağladığı faydanın ilk yatırım maliyetinin çok üzerinde olmasıdır. Altı Sigma’nın net kar üzerindeki doğrudan etkileri, hataların azalması (Milyon Olasılıkta Hata Sayısı (MOHS), Sigma vb.), çevrim zamanında iyileşme ve maliyetlerde düşme (yeniden isleme, fireler vb.) gibi göstergelere doğrudan bağlı olabilir. Daha “zor” ancak uzun vadede mali açıdan daha anlamlı olan göstergeler ise kar marjları, müşteri sadakati, müşteri tutma oranı, yeni ürün satışları vb.dir. Geleneksel firmalar 3-4 sigma düzeyini yeterli bulmaktadır. Aşağıdaki tabloda ise “Hata oranlarının gerçek hayata yansımasını” görebiliriz.

Yukarıdaki çizelgeyi incelediğimizde Sigma düzeylerinin önemi görüyoruz. Altı Sigma uygulayan şirketler yaptıkları projelerde toplam verimsizlikleri azalmakta ve Sigma seviyelerini artırmaktadır. Aşağıdaki tabloda Sigma seviyeleri ve kalitesizlik maliyeti arasındaki ilişkiyi görebiliriz.

Birde Altı Sigma uygulayan şirketlerin kazançlarını inceleyelim.

Bu tablomuzda da gördüğümüz gibi Altı Sigma uygulayan şirketlerin kazançları kısa vadede büyümüştür. Buradan yola çıkarak Altı Sigma’nın yararlarını şu şekilde özetleyebiliriz.

-Hislerle değil, verilerle karar vermeyi öngörür.

-Çıktıları izlemek yerine girdilere odaklanır. Girdileri kontrol altına

alarak çıktılara hükmetmeyi amaçlar.

-Sistematiktir, her adım bir sonrakine ışık tutar.

-Problemleri istatistiksel problemlere çevirir ve çözer. Girdi ve çıktılar, veri tabanlı olarak incelenir ve değerlendirilir.

-İyileştirmeler sürecin başlangıç yeteneğiyle karşılaştırılarak projenin başarısı net bir şekilde ortaya koyulur.

-Net bir kontrol planı ile süreçlerdeki iyileşmelerin sürekliliği sağlanır.

-Sonuçları finansal göstergelerle birleştirir ve finansal etkisi hesaplanarak parasal olarak ifade edilir.

Devam edecek olan Altı Sigma yazılarımda görüşmek üzere.