İnternet Nedir?

Bakış açımıza bağlı olarak farklı tanımlamalar da getirebiliriz : 1997 sonu itibarıyla 100,000,000 aşkın insanın kendi arasında etkileştiği, bilgi değiş-tokuşu yapabildiği ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir topluluktur. Bu, internetin sosyal yönüdür. Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir.

1997 sonu itibarıyla, 20,000,000 aşkın bilgisayarın bağlı olduğu çok büyük bir bilgisayar ve iletişim ağıdır. Kişilerin değişik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran bir demokrasi platformudur. Evden alış-veriş, bankacılık hizmetleri, radyo-televizyon yayınları, günlük gazete servisleri vb gibi uygulamaları ile aslında internet aynı zamanda bir hayat kolaylaştırıcıdır.

Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım sağlayan bir bilgi havuzudur. Bu ortamı oluşturan ve ayakta durmasını sağlayan ağ teknolojilerinin önemi de gün geçtikçe artmaktadır.

İnternetin Tarihçesi

İnternet, ilk olarak 1969 yılında da Amerika Birleşik Devletleri’nde, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan ARPA (Advanced Research Projects Agency) adlı kurum tarafından, herhangi bir nükleer savaş durumunda askerî birimler arasında hiç kesintiye uğramayacak bir iletişim ağı kurmak amacıyla ARPANET adıyla bir bilgisayar ağı olarak kuruldu.

1970’li yıllarda kamunun yanında özel sektörde Internet ağı kurma çalışmalarına başladı. ARPANET’i basta USENET, BITNET adıyla diğer ağlar izledi. 1980’li yıllarda NSFNET (National Science Foundation Network) kuruldu. NSF’nin sahip olduğu bilgisayarları araştırma kuruluşlarına ve üniversitelere açarak önemli bir adim atmış oldu. Bu sayede sisteme bağlı bir makinenin diğerine bağlanmasını sağlayan bir sistem oluşturuldu. 1990’li yılların ilk yarısında bilinen anlamıyla Internet kuruldu. Daha sonra Internet ticarî ortamlarda kullanılmaya başlandı. Günümüzde özellikle bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler İnternetin her geçen gün daha gelişmesini sağlamaktadır.

Günümüzdeki seslerin ve verilerin iletiminde dünya çapındaki temeli olarak görülen paket dağıtım ağı veri işletiminde yeni ve önemli bir işlev görüyordu. Daha önceleri ise veri iletişimi devre dağıtım yöntemiyle dağıtılıyordu. Bu eski devrede telefonun ucundakilerin konuşmaları bitene dek diğer başka kişilerin iletişim kurması olanaksızdı.

Paket veri dağıtıma yöntemiyle bir sistemin bir iletişim hattı üzerinden birden çok cihazla haberleşmesi için verinin küçük küçük parçalarına ayırıp bu parçaları sonrasında paketler halinde düzeltilmesi gerekiyordu bu sayede bağlantı hattı birçok kişiyle paylaşılabiliyordu bir postaneden binlerce kişiye posta gönderilmesi gibi. Ve her paket birbirinden bağımsız bir şekilde gönderile biliyordu.

Lincoln Laboratuvarı bilim adamlarından  Larry Roberts tarafından tasarlanan ve geliştirilen bir paket dağıtım yönetimi ARPANET ‘in tasarımının temelini oluşturur.

Araştırma ve araştırmacıları birbirlerine bağlanması için geliştirilmiş ARPANET,  sonraları internetin gelişmesini sağlayan TCP/IP tanımının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Türkiye’de İnternet Türkiye İnternet’e Nisan 1993’ten beri bağlıdır. İlk bağlantı ODTÜ’den gerçekleştirilmiştir. 64kbit/san hızında olan bu hat, çok uzun bir süre, tüm ülkenin tek çıkışı olmuş ve ilgili arkadaşlar büyük bir özveriyle Internet’i tüm Türkiye’de (öncelikle akademik ortamlarda) yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Ege Üniversitesi’nden olan bağlantı ise, 1994 başlarında, 64kbit/san. hızı ile gerçekleştirilmiştir. Ardından sırayla, Bilkent Üniversitesi(1995Ekim), Boğaziçi Üniversitesi(1995 Kasım) ve İTÜ(1996 Şubat) bağlantıları gerçekleşmiştir.

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz