Ağ Mimarileri

Ağ mimarisi, ağa bağlı cihazların birbirleri ile iletişim yöntemlerini belirleyen tasarımlardır. Temel olarak P2P Mimarisi (Peer to Peer) ve Client Server Mimarisi (İstemci Sunucu) olmak üzere iki çeşittir. Bu iki mimarinin aralarından ayıran en büyük özellik,verinin taşındığı/iletildiği bilgisayarların arasındaki ilişkidir. P2P mimaride tüm bilgisayarlar hemen hemen eş güçte ve özellikteyken, Client Server mimarisinde ana bilgisayar (sunucu bilgisayar) kavramı vardır.

P2P Mimarisi

P2P (peer to peer) ağ mimarisi eşler arası mimar, türdeş mimar olarak da adlandırılır. Bu ağda merkezi bir sunucuya ihtiyaç yoktur. Ağa bağlı cihazlar hem istemci hemde sunucu gibi çalışabilir. Bu tür ağlar genellikle dosya, yazıcı ve internet paylaşımı için kullanılır. Evlerde ve merkezi yönetim gerektirmeyen kurumlarda kullanılır.

P2P ağ mimarisinde paylaşıma açılan verinin ağa bağlı tüm cihazlardan erişilebilir olması ve yetki ya da güvenlik kontrolüne yapılmaması anlamına gelir. Bu ağ mimaride güvenlik göz ardı edilmemiştir.

  • Her cihaz eşittir ve erişim hakları onaylanmıştır, ağdaki diğer cihazlarla iletişim kurabilirler.
  • Ağdaki her bilgisayar hem istemci hem sunucu olarak görev alır.

 

Client Server Mimarisi (İstemci Sunucu)

Bu ağ mimarisinde sunucu vardır ve tüm ağın merkezi olarak yönetilmesini sağlar. Bu ağlardaki sunucu genellikle diğer cihazlardan daha üstün ve güçlüdür. Ağda bulunan bilgisayarlar ya da terminaller (klavye ve ekrandan oluşan, kendi işlemcisi, diski olmayan sistemler) sunucunun kaynaklarını kullanırlar. Sunucu üzerinden veri ve kaynak kullanımı sunucunun belirlediği yetkilere göre gerçekleşir.

Client Server mimarisi internet erişimde kullanılan mimaridir. Herhangi bir tarayıcıdan, kullanıcı google.com’a girmek isterse, kullanıcının cihazı istemci rolünde, bu isteği alıp işleyen ve sayfayı tarayıcıya ileten google serverları da sunucu rolünde olur.

Client Server mimarisi ağın güvenliği, yönetimi ve sürekliliği açısından en doğru mimaridir.

Client server mimarisi sunucu yerleşimine göre 2 katmanlı (2 tier) ve 3 katmanlı (3 tier) olmak üzere ikiye ayrılır.

 

 

 

2 Katmanlı (2 tier) Mimari

Bu mimaride bulunan katmanlar istemci ve sunucudur. İstemci doğrudan sunucu ile iletişime geçebilir. Bu ağda performans ve güvenlik açıklıkları olabilir. Güvenlik açıklıklarının önüne geçmek için SSL (Secure Socket Layer) kullanılır.

3 Katmanlı (3 tier) Mimari

Bu mimaride ise istemci ve sunucunun arasında uygulama katmanı vardır. Bu uygulama katmanı, istemciden gelen talebi karşılamak ve yetki kontrolünden sonra sunucuya iletmekte kullanırken güvenliği sağlamak için kullanılır. Aynı şekilde sunucudan gidecek olan yanıt da bu katmandan geçerek istemciye ulaşır. Yüksek performans ve güvenlik gerektiren durumlarda kullanılır.

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz
Kerem Sağır

İstanbul Üniversitesi 2.Sınıf Bilgisayar Programcılığı Öğrencisi
keremsagir.com

http://keremsagir.com