Merhaba,

Bir önceki yazımda Altı Sigma’ya ufak bir giriş yapmıştık. Bugün ise Altı Sigma nedir, vizyonu ve felsefesi nasıldır konuları hakkında yazacağım. Şimdiden iyi okumalar diliyorum.

ALTI SİGMA NEDİR?

Altı Sigma’nın Tanımı

Sigma, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve süreçlerimizin yeterliliklerini ölçen ve karşılaştırma imkânı sağlayan bir ölçüm skalasıdır. Altı Sigma öncelikle istatistiksel bir ölçümdür. Altı Sigma bir işletme ve yönetim stratejisidir. İşletmelerin rekabet üstünlüğü kazanmalarında içerdiği stratejiler ve çağdaş yönetim anlayışı ile rehberlik yapar.

Süreçlerin Sigma düzeyleri yükseldikçe, ürün kalitesi yükselir ve maliyetler azalır. Sonuçta müşteri daha çok tatmin olmaya baslar.

Altı Sigma aynı zamanda imalatta, tasarımda ve hizmette kaliteyi iyileştirmeye yarayan ve belirli varsayımlarla milyonda 3.4 hatayı hedefleyen yönetim felsefesidir. Altı Sigma’nın istatistiksel yönü ağır olmakla birlikte, aynı zamanda içinde liderlikten iletişime kadar çok sayıda konuyu içine alan bir yönetim desteği sağlayan bir yöntemdir.

Altı Sigma’yı en sade ve yalın olarak, bilginin gücünü kâra dönüştürmek olarak tanımlayabiliriz.

Altı Sigma Felsefesi

Altı Sigma felsefesi; hatasız süreçlerin köklü iyileştirmelerin sonucu olduğu anlayışıyla, isimizin tüm alanlarında operasyon el mükemmelliğe ulaşmak için yapısal ve sistematik değişimi hayata geçirmektir. Altı Sigma, Japon kalite fikirleri ve kontrol sistemlerinin, süreç iyileştirmelerinde kullanılması amacıyla, Motorola şirketi tarafından geliştirilen ve su anda birçok şirket tarafından kullanılan, kendini kanıtlamış bir proje yönetim yaklaşımıdır.

Altı Sigma’nın Vizyonu

Altı Sigma’nın vizyonu operasyon el mükemmelliğe ulaşmaktır. Yani, şirket müşterilerinin kritik ihtiyaçlarını (maliyet, teslim süresi, kalite) iyi anlayıp, süreçleri bu kriterlere göre düzenleyip, bekleneni hatasız bir şekilde tek bir seferde çıkartabilmektir. Buna göre; aslında kalite ucuz, kalitesizlik pahalıdır. Operasyon el mükemmelliğe ulaşmada süreçlerimizin ölçümü ve geliştirilmesi kesinlikle büyük önem arz etmektedir. Ürünlerin kalitesinin ölçümü süreçlerin kalitesinin ölçümüdür. Çünkü ikisi arasında yüksek bir korelasyon mevcuttur. Bir sürecin Sigma kabiliyetinin geliştirilmesindeki ilk adım, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin tespitidir.

Altı Sigmanın Faydaları

-Hata oranını azaltılır.

-Ürün maliyeti %10–25 indirilir.

-Üretim maliyetleri %10–40 düşürülür.

-Üretim ve ürün kalitesi artar.

-Müşteri beklentileri daha iyi belirlenir.

-Pazar payı arttırılır.

-Dağıtım ve kalite performansı arttırılır.

-Daha güçlü ve sağlam tasarımlar yapılır.

-Tüm süreçlerde kayıplar en aza indirilir.

-Kompleks tasarımlar basit hale dönüştürülür.

6 SİGMANIN DEĞERİ

(3 SİGMA VE 6 SİGMA KARŞILAŞTIRILMASI)

Geleneksel 3σ şirketleri düşük kaliteli ürünlere sahiptir. Her ne kadar kaliteyi artırmak adına düzenlemeler yapılsada bu durumda maliyete yansıdığı için doğal olarak maliyet artışı söz konusu oluyor. Tipik bir 3σ işletmesi için düşük kalitenin toplam maliyetinin satışların %25’i olduğu durumda kârlılık maksimum olur, fakat bu maliyet düzeyinde elde edilen kâr çok düşüktür. 3σ kalite düzeyinde işleyen bir işletme, satışlarından elde ettiği gelirin %25’ini düşük kalite için harcarken, 6σ kalite düzeyinde işleyen bir işletme için bu oran %5’tir.

3σ kalite düzeyini işletebilecek düzeyde olan bir işletme, var olan sisteminin dışında daha iyi kalite düzeyine ulaşmayı denerse bu, o işletme için maliyet artışına sebep olacaktır. Aynı zamanda hem daha iyi kalite hem de düşük maliyetlere ulaşılabilecek yeni sistemler de geliştirilmelidir. Bu aşamada Altı Sigma sistemine ihtiyaç duyulur. Buda bize Altı Sigma’nın  bir varış yeri ya da son nokta  olmadığını gösterir , Altı Sigma sürekli gelişim için bir yolculuktur.

Burada gözardı etmememiz gereken bir nokta vardır. Hiç bir işletme 3 σ ‘dan bir anda 6 σ’ya geçiş yapamaz. Bu sebeple sırası ile 3 σ , 4 σ, 5 σ ya geçer ve en son 6 σ’ya geçer. Aşağıdaki grafiğimizde 3 σ’dan 6 σ’ya geçişi sürecinde meydana gelen değişimleri göreceğiz.

1,5 σ Değişimi ve Sonuçları

Çok az Altı Sigma konsepti 1.5 sigma değişimi diye adlandırılandan daha az karışıklık yaratır. Olayın özünde standart normal dağılım yatmaktadır.

Bu dağılım geniş bir uygulama alanına sahiptir ve birçok sistem bu dağılım ile tahminlenmektedir. Dağılımın her iki yönde de uzanmasına rağmen, dağılımın çizimlerinde genellikle ±3σ standart sapmalık alan gösterilir çünkü bu alan verilerin %99.73’ünü içermektedir.

Altı Sigma’dan önce, bütün kalite hesapları herhangi bir değişiklik yapmadan bu dağılıma dayanarak yapılmaktaydı.

Normal Dağılım :

Altı sigma ile birlikte, tüm bu kalite hesapları bu dağılıma dayanarak ve PPM (parts per million) seviyesinde incelenmeye başlamıştır ve bu dağılımda 6σ’lık alan normal dağılım eğrisinin %99,9999998’lik kısmına denk gelmektedir. Böylece normal dağılımdan elde edilen sigma tablosu şöyle olacaktır:

Özellik Limitlerinde Bulunma Yüzdeleri ve PPM değerleri:

Normal dağılım eğrisinden 6 sigma değerine bakıldığında milyarda 2 kusurlu parçaya denk gelmektedir. 6 sigma metodolojisine ait olarak nitelendirilen milyonda 3.4 hata ise bu tabloda aslında 4.5 Sigmaya denk gelmektedir. İşte bu aradaki 1.5 σ’lık fark “1.5σ değişimi” olarak nitelendirilmektedir ve uzun dönemde her prosesin değişkenliğini artacağı olgusundan ileri gelmektedir.

Modellerin gerçek sistemlere uyum göstermeleri çok zor olması ilkesi, burada modelin doğruluktan önce kullanışlı olması özelliği ön plana alınarak bu 1.5 sigma ayarlamasının modeli daha kullanışlı hale getirmesi sağlanmıştır. Bütün modeller gerçekliği kolaylaştırdığı için modeli daha iyi hale getirir. İşte normal dağılım eğrisinin gerçekliğe uygulanmasında da bu kolaylık göz önüne alınırken modelin uyum zorluğu da 1.5 sığmalı kayma ile kapatılmaya çalışılmıştır.

Bu bölüm burada sona ermiştir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.