Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Takım çalışması olarak ikili şekilde yazdığımız yazıların ilki. Bugün sizlere bahsetmek istediğimiz konu SWOT analizi.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi deyince aklımıza genelde ilk, firmaların herhangi bir işi ele alırken o anki durumlarını net olarak ortaya koyabildikleri neleri iyi neleri kötü yaptıkları ve önlerindeki fırsatları ve riskleri görmek için uyguladıkları bir teknik geliyor diyebiliriz. Ama aslında SWOT analizini sadece bir firma düzeyinde bırakmak çokta mantıklı bir açıklama değil. Kişilerde herhangi bir işi ele alırken bireysel durumlarını görmek için bu yöntemi uygulayabilirler, takımlar, gruplar aslında üzerinde çalışılan ve başarı elde edilmek isteyen her durum için herkes ya da her birim kendi SWOT analizini çıkarabilir.

SWOT analizi bir başlangıç (Kick Off) stratejisi için formüle edilebileceği gibi daha ileri boyutta bir strateji oluşturma aracı olarakda kullanılabilecek bir yöntemdir.

SWOT analizi, sadece kendi durumumuzu değil, rakiplerimizin durumlarınıda değerlendirme ve karşımıza çıkabilecek sorunları minimize etme, elde edebileceğimiz kazançları maximize etmeye yarayacak bir analiz yöntemidir.

SWOT İsmi Nereden Geliyor?


O zaman ben de neden SWOT analizi diyoruz, ismi nereden geliyor bunu anlatmaya çalışayım. İngilizcedeki 4 kelimenin baş harflerinden oluşuyor aslında SWOT ismi.

Strenghts: Güçlü yanlar. (Kurumun, kişinin ya da herhangi bir grubun yaptıları iş için güçlü yanlarını ifade ediyor)
Weaknesses: Zayıf yanlar. (Aynı şekilde bu da zayıf yanları ifade ediyor)
Opportunity: Fırsat (Bulunulan durum içinde içeride veya dışarıda sahip olunan fırsatları ifade ediyor)
Threat: Tehdit (Bulunulan durum içinde etraftaki olası riskleri ve tehditleri ifade ediyor)

İşte bu 4 kelimenin baş harflerinin bir araya gelmesi ile ismi oluşan bir analiz yöntemi SWOT.

SWOT Analizinin Faydaları Neler?


Ben de bu bilginin ışığında SWOT analizinin faydalarından bahsedeyim. Bunu yaparken bir kurum üzerinden anlatmaya çalışacağım. SWOT analizi herhangi bir kurum için sağladığı en önemli fayda o kurumun o anki mevcut durumunun haritasını çıkararak aslında kendisini tanımasını sağlamasıdır. S ve W harflerinin altını doldurduğumuzda bizi böyle bir edinim ve bilginin karşıladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. O ve T harfleri ise olumlu ya da olumsuz dışsal etkileri net bir şekilde görmemizi sağlayacaktır. Burada şunu da ifade etmeliyim güçlü ve zayıf yanlar bizim şu anımızı ifade ederken fırsatlar ve tehditler hem şu anda görünen durum için değerlendirilebileceği gibi gelecekteki oluşabilecek durumlar içinde değerlendirme yapılmasına olanak sağlamaktadır. Yani kısaca bir firma için gelecekte pazarın ne durumda olacağı, ülkenin ekonomik durumu ya da müşteri beklentilerinin ne yönde değişebileceği gibi etkiler geleceğe yönelik tahminler gerektirmektedir. O yüzden SWOT analizinin dışa bakan O ve T bölümünün biraz daha öznel ve tahmine dayalı verilerden oluştuğunu söyleyebiliriz.

Swot Analizinde En Önemli Nokta Nedir?


İlk olarak en önemli noktanın gerçekçilik olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir firma için SWOT analizi yapıyorsak ve en optimum sonucu elde etmek istiyorsak her durum için gerçekçi olmak zorundayız. Yani firma kurumsallaşma noktasında sıkıntıları varsa sorunun çözümüne giderken firmanın kurumsal kimliği tam kazandığını düşünerek hareket etmek bizi doğru sonuçtan uzaklaştıracak ve enerjimizi boşa harcamamıza neden olacaktır. Bunun sonucunda da gerçek sonuçtan çok uzaklaşacak ve başarısız olacağız.

SWOT analizinde dikkat etmemiz gereken ikinci nokta öldürücü ve en doğru soruları sormak gerektiğidir. Bu SWOT analizinin başarısına direk etkiyen bir durumdur.

Bunları doğru bir şekilde yaptı isek artık SWOT analizinde en önemli noktalardan birini böylelikle başarı ile geçtik diyebiliriz.

SWOT Analizinin Başarısı İçin Gereken Diğer Etmenler Nelerdir?


SWOT analizi belki kişisel bazda yapılanın dışında kurumsal olarak yapılan bir SWOT analiziyse tek başına büyük çapta istenilen başarıya ulaşmakta çok zorlanacaktır. Örneğin SWOT analizi içinde fırsatlar kapsamında Müşteri istekleri yazıldı ise bunun tam olarak bir fırsata dönüşebilmesi için bir de Müşterilerin istekleri için ayrıca bir analiz yapılıp SWOT analizi ile birleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde Siyasi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Yasal, Çevresel tüm etmenlerin ayrıca bir analize tabi tutulması ve doğru bir şekilde SWOT analizine dahil edilmesi başarının daha üst seviyeye çıkmasına yardımcı olacaktır. Bunun için en yaygın kullanılan analiz tekniği PEST analizidir. 

Sonuç


İster iş ister hizmet üretelim, bu üretimi başarılı kılacak en önemli etkenlerin başlangıçta iyi bir gözlem, gözlem sonucunda oluşturduğumuz analiz ve bu analiz sonucunda da ortaya yeni bir şey koyabileceğimiz sentez süreci olduğunu düşünüyorum. Artık SWOT analizinde bizde sentez kısmına geldik.

Verileri doğru yorumlamak, eksiklerimizi net bir şekilde görmek, açıklarımızı kapatmak, belki de eksik gördüğümüz yeteneklerimiz üzerine ne gibi çalışmalar yaparak gidebileceğimizi belirlemek dışarıda oluşan fırsatların en iyi kullanımını sağlamak bunun tam tersi yine oluşabilecek risklerden en az hasarla kurtulabileceğimiz planları ortaya koymak işte bu da SWOT analizinin sentez kısmını oluşturuyor. İyi bir sentez iyi bir üretim. Faydalı sonuçlar ortaya çıkaracaktır.