T-SQL Eğitimleri

T-SQL Eğitimleri – Is Null ve Is Not Null Fonksiyonları

T-SQL Eğitimleri –  Is Null ve Is  Not Null Fonksiyonları Veritabanında yaptığımız sorgularda  boş kayıtların gelmesini veya bu kayıtların gelmemesini isteyebiliriz.Eğer biz veritabanından alacağımız raporda boş kayıtların  listelenmesini istiyorsak where sorgusundan sonra is null fonksiyonunu  boş olan kayıtların listelenmemesini istiyorsak is not null fonksiyonunu kullanırız.

T-SQL Eğitimleri

T-SQL Eğitimleri – Substring Kullanımı

T-SQL Eğitimleri – Substring Kullanımı Merhabalar bu yazımda sizlere MySQL veritabanında Mid() Fonksiyonuna karşılık gelen MSSQL  fonksiyonu olan substring yapısından bahsedeceğim. Substring Fonksiyonu metin  tipindeki alanlardaki verilerden istediğimiz bir alanı almamızı sağlar. Bir alanda birden fazla veriye ait bilgi varsa  bunları istenilen formatta  parçalara ayırıp ayırmamızı sağlar.

T-SQL Eğitimleri

T-SQL Eğitimleri – Delete Deyimi

SQL Server DELETE Deyimi, varolan kayıtları bir tablodan silmek için kullanılır. Seçilen satırları silmek için WHERE ifadesini DELETE deyimi  ile birlikte kullanmanız gerekir, aksi takdirde tüm kayıtlar silinir. Syntax Delete deyiminin temel söz dizimi aşağıdaki gibidir. Birden fazla koşulu and veya or operatörüyle kombine olarak kullanabilirsiniz. Example Aşağıdaki kayıtlara sahip MÜŞTERİLER tablosunu düşünün. Aşağıdaki komut […]

T-SQL Eğitimleri

T-SQL Eğitimleri-Order BY & Group BY Deyimi

MS SQL Server ORDER BY ifadesi, bir veya daha fazla sütuna dayanan verileri artan veya azalan biçimde sıralamak için kullanılır. Bazı veritabanı sorguları, varsayılan olarak artan düzende sonuçlanır. Syntax Order by ifadesinin basit söz dizimi aşağıdaki gibidir. ORDER BY yan tümcesinde birden fazla sütun kullanabilirsiniz. Sıralama için kullandığınız sütunun sütun listesinde olması gerektiğinden emin olun. Example […]

T-SQL Eğitimleri

T-SQL Eğitimleri-Where İfadesi

MS SQL Server WHERE ifadesi, tek bir tablodan veri getirirken veya birden çok tabloyla birleştirilirken bir koşul belirtmek için kullanılır. Verilen şart yerine getirildiğinde, ancak o zaman tablodan belirli bir değer döndürür. Kayıtları filtrelemek ve yalnızca gerekli kayıtları almak için WHERE ifadesini kullanırız. WHERE ifadesi yalnızca SELECT deyiminde kullanılmaz, aynı zamanda sonraki bölümlerde inceleyeceğimiz UPDATE, […]

T-SQL Eğitimleri

T-SQL Eğitimleri – SQL Stored Procedure Kullanımı

Bu yazımda sizlere veritabanında kullanılan fonksiyon benzeri bir görevi olan stored procedureleri anlatacağım .Geniş kapsamlı projelerde mutlaka stored procedurler kullanılır.Dilimizde saklı yordam demektir.Veritabanında tutulan ve ilk derlenmeden sonra bir daha derlenmeye ihtiyaç duymayan sql ifadeleridir.Bu özelliği nedeniyle yazdığımız uygulamalara hız kazandırmaktadır.Uygulamalarda yazılırken SP olarak adlandırılırlar.

T-SQL Eğitimleri

T-SQL Eğitimleri – T-SQL Genel Bakış Veri Tipleri

Merhaba herkese. Bugün yeni bir eğitim serisi  olan T-SQL Eğitim serisinin ilk yazısına giriş yapacağız. Bildiğimiz SQL’in biraz daha farklısını anlatacağım.  Bu eğitim, T-SQL’in temellerini öğrenmek isteyenler için hazırlanmıştır. Bu eğitimden faydalanabilmeniz için, veritabanı kavramlarına aşinalık tercih edilir.Örnekleri kendi bilgisayarınızda uygulayarak nasıl çalıştığını görmek için, SQL Server’ı bilgisayarınıza yüklemeniz iyi olur.